Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội chi bộ của Đảng bộ phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội)
9:14' 6/4/2020

Phường Định Công có diện tích tự nhiên là 275,5ha; dân số trên 4,6 vạn người được chia thành 25 khu dân cư, 76 tổ dân phố. Đảng bộ phường Định Công có 30 chi bộ với trên 2.000 đảng viên. Là một trong những phường có nhiều tổ dân phố và chi bộ nhất của quận nên Quận ủy Hoàng Mai đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để tiến hành đại hội chi bộ và đại hội cấp cơ sở thành công.
Đảng ủy phường Định Công trao quyết định cho các đồng chí bí thư chi bộ mới được bầu nhiệm kỳ 2020-2022 và tặng quà tri ân các đồng chí thôi không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới.


Chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai quyết liệt

Tháng 8-2019, Quận ủy Hoàng Mai điều động đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Định Công, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy về giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy và điều động, bổ nhiệm một đồng chí quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận về làm Bí thư Đảng ủy phường. Tháng 12-2019, Quận điều động một đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường về quận. Đầu tháng 2-2020, Quận ủy điều động tiếp đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường về quận nhận nhiệm vụ mới. Như vậy, chỉ từ tháng 8-2019 đến tháng 2-2020, Quận ủy Hoàng Mai đã điều động 3 cán bộ chủ chốt, trong đó có cả Bí thư và Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường về quận công tác. Đây là một thử thách lớn đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ phường Định Công. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của BTV Quận ủy, các ban, ngành của quận Hoàng Mai, cùng sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy phường Định Công, đến nay Đảng ủy phường Định Công đã chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy Hà Nội, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy; Kế hoạch số 152-KH/QU ngày 25-7-2019 của Quận ủy Hoàng Mai về việc tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng ủy phường Định Công đã xây dựng Kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 3-9-2019 về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Định Công lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy phường đã nêu rõ yêu cầu, nội dung đại hội của các chi bộ trực thuộc, đặc biệt là hướng dẫn quy trình nhân sự, coi trọng tiêu chuẩn nhưng phải có cơ cấu cấp ủy hợp lý trong từng chi bộ. Sau khi triển khai Hội nghị phổ biến đến các chi bộ và yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch đại hội, dự thảo báo cáo chính trị và xây dựng đề án nhân sự, báo cáo Đảng ủy duyệt trong tháng 11-2019 và hoàn thành đại hội các chi bộ trước 25-3-2020.

Ngày 12-9-2019, Đảng ủy phường đã thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc do 4 đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy làm tổ trưởng, cùng các đồng chí là đảng ủy viên, lãnh đạo các ban đảng và cán bộ chuyên môn làm ủy viên để trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo, giải quyết khó khăn tại từng chi bộ. Đảng ủy trực tiếp nghe phản ảnh hằng tuần và giải quyết dứt điểm nếu có sự vụ phát sinh. Sau khi các tổ công tác nắm tình hình và đề xuất những giải pháp cụ thể, ngày 26-11-2019, Đảng ủy phường tiếp tục có Hướng dẫn số 10-HD/ĐU nhằm hướng dẫn cụ thể hơn nội dung các bước trong công tác nhân sự và các bước tiến hành đại hội. Để bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng quy định của Trung ương, thành phố và quận, Đảng ủy phường đã chọn 1 chi bộ để chỉ đạo đại hội điểm để tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và thống nhất triển khai tới các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Giao đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy phụ trách cùng tổ công tác và các ban đảng, Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể từ khâu trang trí, khánh tiết, nội dung báo cáo chính trị đến đề án nhân sự, đồng chí Bí thư Đảng ủy định kỳ nghe báo cáo và giải quyết cụ thể những phát sinh nếu có tại chi bộ.

Kết quả thực hiện  

Ngày 8-1-2020, đại hội điểm tại Chi bộ 12 tổ chức thành công. Hình thức và nội dung đại hội đều bảo đảm đúng hướng dẫn, quy trình, phát huy được tính dân chủ, công khai minh bạch và phát huy được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân. Đại hội đã bầu cấp ủy chất lượng, bầu đồng chí Bí thư, Phó Bí thư với tín nhiệm cao.

Sau đại hội điểm, Đảng ủy phường chỉ đạo xét duyệt cụ thể từng chi bộ; chi bộ nào đạt yêu cầu mới được đồng ý tổ chức đại hội. Mỗi ngày tổ chức không quá 2 đại hội chi bộ, phân công đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực trực tiếp dự và chỉ đạo. Sau đại hội đều tiến hành hội ý nhanh trong thường trực và tổ công tác. Những nơi cần có sự chỉ đạo về đề án nhân sự đều được Thường trực và BTV Đảng ủy trực tiếp xuống nghe và chỉ đạo tại chỗ.

Kết quả, đến ngày 10-3-2020, 30 chi bộ trực thuộc đều tổ chức thành công tốt đẹp, 100% chi bộ đều bầu được ban chi ủy đủ số lượng với chất lượng cao, đúng cơ cấu và chỉ bầu 1 lần với số phiếu tập trung. Các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ đều là những cán bộ gương mẫu, có uy tín và tín nhiệm cao trong Đảng và quần chúng nhân dân; không có đồng chí nào trong cấp ủy, bí thư, phó bí thư có độ tuổi quá 70. Toàn phường có 10 đồng chí bí thư chi bộ và 65 đồng chí cấp ủy nghỉ không tái cử vì vượt quá 70 tuổi (theo Kết luận số 64-KL/TW của Trung ương và Kế hoạch 109-KH/TU của Thành ủy Hà Nội). Đây cũng là bước làm quyết liệt trong công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 của Thành ủy. Nhiều chi bộ tổ chức đại hội trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng do có sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và hướng dẫn của cơ quan y tế nên đã bảo đảm an toàn.

Bài học kinh nghiệm

Trong điều kiện 3 đồng chí cán bộ chủ chốt của phường được điều động về quận, đồng chí Bí thư Đảng ủy mới được điều động về chưa nắm rõ địa bàn cũng như đội ngũ cán bộ nhưng việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc vẫn hoàn thành vượt thời gian quy định với chất lượng cao, Đảng ủy phường đã rút ra những bài học sau:

1. Trước hết, phải có sự đoàn kết, thống nhất cao trong BTV Đảng ủy trên nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, vì mục tiêu chung, đồng thời có sự đồng lòng, trách nhiệm cao từ đồng chí Bí thư Đảng ủy đến BTV, BCH Đảng bộ, đến chi bộ các khu dân cư và sự ủng hộ của đông đảo nhân dân trong phường.

2. Luôn bám sát, thực hiện đúng các quy định, quy trình và hướng dẫn trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của cấp trên và sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời từ Ban Tổ chức Thành ủy, Quận ủy về công tác nhân sự. Quy trình tiến hành đại hội luôn đề cao nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch và tín nhiệm từ nhân dân.

3. BTV Đảng ủy có sự phân công, phân cấp cụ thể, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời phát sinh từ chi bộ.

4. Có sự chủ động, sáng tạo cũng như kinh nghiệm của từng cấp ủy chi bộ, kết hợp với phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong khu dân cư.
TS. Lê Xuân Lịch

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS