Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Chi bộ Vụ Tổng hợp cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022
20:31' 20/5/2020
Chiều ngày 20-5-2020, tại Hà Nội, Vụ Tổng hợp cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thị Phương Thảo, đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương), nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Vụ Tổng hợp cán bộ nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Cơ quan, Lãnh đạo Ban, trực tiếp của đồng chí Trưởng ban, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực; sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các vụ, đơn vị trong cơ quan; với tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết tâm cao, Vụ Tổng hợp cán bộ đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời gian theo yêu cầu, trong đó có nhiều nội dung công việc mới, khó và quan trọng với yêu cầu, đòi hỏi rất cao.

Tập thể cán bộ, công chức, đảng viên Vụ Tổng hợp cán bộ đã tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là Chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch và các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với nhiều nội dung đổi mới, được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá cao về tính hiệu quả, thiết thực. Công tác tham mưu thẩm định nhân sự quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và xét phong thăng quân hàm cấp tướng, nhất là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, đã bám sát các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Vụ đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều nội dung đổi mới mạnh mẽ, căn bản, thiết thực và hiệu quả về tiêu chuẩn, đối tượng, quy trình, cách làm, nhất là trong công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và luân chuyển cán bộ, góp phần từng bước nâng cao chất lượng thẩm định nhân sự, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “chạy” quy hoạch, “chạy” luân chuyển đã được nêu ra ở một số nhiệm kỳ qua…


Đồng chí Trần Thị Phương Thảo, đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đảng ủy Cơ quan tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ Vụ Tổng hợp cán bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất được Lãnh đạo Ban giao. Công tác xây dựng Chi bộ, Vụ và Công đoàn phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể đạt “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, “Tập thể lao động  giỏi”, Công đoàn Vụ xuất sắc; 100% cán bộ, công chức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ sẽ bồi dưỡng, kết nạp 1 quần chúng là công chức của Vụ vào Đảng…

Đại hội lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ và đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao về công tác chuẩn bị Đại hội Vụ Tổng hợp cán bộ. Đồng chí đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua Vụ Tổng hợp cán bộ đã hoàn thành nhiều công việc Lãnh đạo Ban giao, trong đó có những công việc mới, khó, quan trọng với yêu cầu, đòi hỏi rất cao. Các cán bộ, đảng viên Vụ Tổng hợp cán bộ đã có những cố gắng, nỗ lực vượt bậc, luôn đề cao trách nhiệm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ tới, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ Lãnh đạo Ban giao, kịp thời tham mưu, đề xuất có hiệu quả về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là các văn bản liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược… Đồng chí lưu ý Ban Chi ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, tất cả vì công việc chung, giúp nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tăng cường bảo mật thông tin. Ban Chi ủy khóa mới phải duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, qua đó kịp thời đánh giá, khích lệ những đồng chí làm tốt, nhắc nhở những đồng chí làm chưa tốt. Cần tích cực, chủ động xây dựng một tập thể đoàn kết, khơi dậy và nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong Chi bộ để tập thể Vụ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Đồng chí Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Vinh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ tái đắc cử Bí thư chi bộ. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh và đồng chí Trần Việt Hùng được bầu làm Chi ủy viên.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.


Chi bộ Vụ Tổng hợp cán bộ chụp ảnh lưu niệm.

Bảo Yến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS