Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Gia Lâm (Hà Nội) tích cực chuẩn bị đại hội điểm cấp huyện
19:13' 23/5/2020

Huyện Gia Lâm là một trong ba đơn vị (bên cạnh quận Ba Đình, Bộ Tư lệnh Thủ đô) được Thành ủy Hà Nội lựa chọn làm đại hội đảng bộ điểm cấp quận, huyện. Dự kiến Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27-5-2020, tại Nhà Văn hóa huyện Gia Lâm.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ cuối cùng tổ chức đại hội cấp cơ sở của huyện Gia Lâm.

Từ nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được Huyện ủy Gia Lâm tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, tính đến ngày 12-5-2020 có 51/51 chi, đảng bộ cơ sở của Đảng bộ huyện Gia Lâm đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, bảo đảm đầy đủ nội dung và bầu được cấp ủy khóa mới đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

Cụ thể, về công tác xây dựng và thảo luận văn kiện đại hội, các cấp ủy cơ sở đã tập trung xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình tại đại hội đều bảo đảm đánh giá nghiêm túc, toàn diện, khách quan, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự đoàn kết của đại đa số chi, đảng bộ cơ sở; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các khâu đột phá phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và có sự chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy; các cấp ủy cơ sở chuẩn bị đề án nhân sự theo đúng quy định về công tác cán bộ. Thực hiện quy trình công tác nhân sự trước, trong đại hội bảo đảm đúng quy trình, các bước, các khâu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy.

51/51 chi, đảng bộ cơ sở đều bầu đúng số lượng cấp ủy được BCH nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị. Số lượng cấp ủy được bầu tại đại hội 410/421 ủy viên (8 đơn vị xây dựng đề án nhân sự bầu thiếu 11 cấp ủy viên), có 79/410 đồng chí được bầu vào ban thường vụ đảng ủy cơ sở. Về cơ bản, tất cả các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở được bầu với số phiếu cao, đúng với phương án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

Về công tác tiến hành chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội là 219 đại biểu, trong đó, đại biểu đương nhiên là 41 đại biểu; đại biểu bầu từ các chi, đảng bộ cơ sở là 178 đại biểu. Đại biểu mời là 116 đại biểu.

Đến nay, công tác chuẩn bị Văn kiện phục vụ Đại hội đã cơ bản hoàn thiện. Việc triển khai xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện theo các bước, bảo đảm khoa học, bài bản, đúng quy trình, quy định. Báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ngành, các cấp, 51 chi, đảng bộ trực thuộc, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn.

Báo cáo kiểm điểm được xây dựng, xin ý kiến Ban Thường vụ, BCH trên tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng, thực chất các ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng được triển khai theo đúng hướng dẫn.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Huyện ủy đã thực hiện rà soát nhân sự BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS