Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội Đảng bộ huyện Hòa An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
10:10' 5/6/2020

Sáng 3-6-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Hòa An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đại hội điểm cấp huyện trực tiếp bầu bí thư huyện ủy tại đại hội của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Vụ Địa phương I, Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Vụ Địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; bí thư huyện ủy các huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh; Bí thư Huyện ủy Hòa An qua các thời kỳ; lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 228 đại biểu đại diện cho trên 5.000 nghìn đảng viên thuộc 39 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Hòa An.
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Đại hội Đảng bộ huyện Hòa An nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hoạt động chính quyền hiệu lực, hiệu quả; phát huy nội lực và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Hòa An phát triển toàn diện, bền vững” có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, huyện Hòa An đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XIX đề ra. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng lương thực trung bình 30.000 tấn/năm, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 62 triệu đồng/ha. Chăn nuôi có bước phát triển khá, nhiều mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi được hình thành và phát triển, tổng đàn gia súc đạt gần 63 nghìn con, giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 139,72 tỷ đồng. Tỷ lệ che phủ rừng tăng qua các năm. Chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều đổi mới, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Đến hết năm 2020 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 150% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Về công nghiệp và thương mại, du lịch và dịch vụ, tổng giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện huyện đang tập trung chỉ đạo triển khai chương trình trọng tâm về xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa An. Tổ chức tuyên truyền về công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán giao.Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Hòa An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. Các cơ sở giáo dục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục. Đến hết năm 2020 toàn huyện có 14/50 trường chuẩn quốc gia, tăng 21,35 so với năm 2015. Công tác bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Số bác sỹ ngày càng tăng, đến năm 2020 có 13 bác sỹ/1 vạn dân, duy trì 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ. Kết quả giảm nghèo hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo 35,78% đến năm 2019 giảm còn 21,39%. Công tác dân tộc, tôn giáo, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã xác định nội dung đột phá tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và việc làm của cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Huyện đã tập trung chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Hiệu quả hoạt động của các TCCSĐ, chất lượng đảng viên, chất lượng kết nạp đảng viên tiếp tục được nâng lên. Nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 980 đảng viên, vượt 22,5% chỉ tiêu được giao. 100% xóm, tổ dân phố có chi bộ và 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng xóm, tổ dân phố. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hòa An đề ra phương hướng gồm 18 chỉ tiêu để phát triển trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục - y tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị. Đại hội cũng đề ra 2 chương trình trọng tâm: 1) Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp thông minh. 2) Chương trình xây dựng đô thị thị trấn Nước Hai theo tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2040. 2 nội dung đột phá: 1) Tập trung vào khâu tổ chức sản xuất, trong đó tập trung tái cơ cấu lao động nông nghiệp; tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết giữa “4 nhà”; áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm. 2) Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch thị trấn Nước Hai theo tiêu chí đô thị loại IV, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2040. Đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể trên các mặt kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh, nội chính; công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền; mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận bên cạnh những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đạt được thời gian qua, vẫn còn một số hạn chế mà dự thảo Báo cáo chính trị đã chỉ ra. Đồng chí nêu thêm một số nội dung có tính chất gợi ý để Đại hội thảo luận và thống nhất tổ chức thực hiện. Để đưa ra những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của huyện trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện cần tập trung các giải pháp đột phá để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như tháo gỡ được những nút thắt, điểm nghẽn, tạo bứt phá chiến lược trong giai đoạn mới.

Đã có 6 tham luận được trình bày tại Đại hội về những nội dung như đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; vấn đề sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, xóm, thôn, tổ dân phố; vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục… 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ huyện Hòa An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội, đồng chí Bế Thanh Tịnh tái đắc cử chức danh Bí thư với 226 phiếu, đạt 99,12%. Ngay sau ngày làm việc thứ nhất, BCH khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu BTV gồm 11 đồng chí, trong đó có 2 nữ (18,18%/); bầu Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu một lần đủ số lượng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX gồm 28 đại biểu chính thức.

Tin: Minh AnhẢnh: Thanh Bình

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS