Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp
23:37' 17/6/2020

Sáng 16-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Ngã Bảy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đây là một trong 3 đơn vị được Tỉnh uỷ Hậu Giang lựa chọn tiến hành đại hội điểm cấp trên cơ sở. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức tái cử chức danh Bí thư Thành uỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 100%.
BCH Đảng bộ TP. Ngã Bảy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.


Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, Cần Thơ qua các thời kỳ; đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương: Ban Tổ chức, Uỷ ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Kinh tế, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Trung ương; các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; cùng với 298 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.700 đảng viên của 51 TCCSĐ trực thuộc Thành ủy.

5 năm qua, Đảng bộ TP. Ngã Bảy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế của TP. Ngã Bảy tiếp tục phát triển, tiềm năng, lợi thế từng bước được khai thác, xây dựng thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh và là đơn vị đầu tiên của Hậu Giang hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội của thành phố đạt nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, 100% hộ gia đình chính sách, gia đình đảng viên không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quốc phòng - an ninh ổn định, công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính có bước đột phá. Hệ thống chính trị từng bước củng cố kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng TCCSĐ và đảng viên được nâng lên, trên 57% chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố và đảng bộ cơ sở đạt kiểu mẫu. Quy chế dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng, hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền đạt hơn 97%.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, nhiệm kỳ qua, thành phố cũng còn một số hạn chế, như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất còn ít, kinh tế tập thể phát triển còn khó khăn, kết cấu hạ tầng theo tiêu chuẩn thành phố có nội dung chỉ đạt yếu. Công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường có mặt chưa đạt yêu cầu, thu hút dự án đầu tư còn khiêm tốn, nguồn thu nội địa còn thấp, tổng thu ngân sách chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra.   

Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP. Ngã Bảy xác định phương hướng, mục tiêu phát triển là tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tinh gọn hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, ưu tiên đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng chất các tiêu chuẩn thành phố. Nâng cao hơn chất lượng cuộc sống người dân, quyết tâm đến năm 2025, TP. Ngã Bảy sẽ trở thành một trong những trung tâm thương mại, du lịch của tỉnh Hậu Giang.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đại hội cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.   

Qua 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Ngã Bảy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra đúng kế hoạch. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 11 đồng chí, bầu Bí thư, các phó bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức tái cử chức danh Bí thư Thành uỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 100%. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên gồm 27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

Ngay sau kết thúc Đại hội, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để các đảng bộ chưa tiến hành đại hội học hỏi, làm tốt hơn nữa.
Xuân HươngBan Tổ chức Trung ương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS