Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Lào Cai hoàn thành đại hội cấp huyện sớm nhất cả nước
11:11' 21/7/2020

Toàn bộ 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định. Đến nay, Lào Cai cũng là tỉnh hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sớm nhất cả nước.Theo báo cáo của Tỉnh ủy, đến ngày 30-6-2020 tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công đại hội từ cấp chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đến cấp trên cơ sở theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và hoàn thành sớm trước 2 tháng so với yêu cầu của Trung ương.

Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát được chọn làm đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Tỉnh ủy đã lựa chọn Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát diễn ra từ ngày 19 đến 21-5 làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ trực thuộc còn lại. Sau đó, 13 đảng bộ còn lại trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đại hội trong tháng 6-2020; thời gian diễn ra đại hội 1,5 ngày. Cụ thể: Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh (ngày 10 và 11-6,); Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng (ngày 15 và 16-6); Đại hội Đảng bộ Công ty Apatít Việt Nam (ngày 18 và 19-6); Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn và Đảng bộ huyện Si Ma Cai (ngày 22 và 23-6); Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh (ngày 23 và 24-6); Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên (ngày 25 và 26-6); Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ thành phố Lào Cai, Đảng bộ thị xã Sa Pa, Đảng bộ huyện Mường Khương (ngày 28 và 29-6); Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh (ngày 29 và 30-6).

Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn được Tỉnh ủy Lào Cai lựa chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho Đảng bộ Bộ đội Biên phòng 12 tỉnh khu vực phía bắc.

Trước đó, ban thường vụ cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai đã lựa chọn 23/615 chi bộ, đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm trước khi rút kinh nghiệm, triển khai đại hội đại trà. Đồng thời, lựa chọn Đảng bộ huyện Văn Bàn và 18/272 đảng bộ cơ sở để thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đây là những đảng bộ có cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao, nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đã được các cấp ủy bảo đảm đúng quy trình, quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn. Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia BCH, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh được chuẩn bị đủ số lượng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Cơ cấu được cấp ủy các cấp cân nhắc, tính toán kỹ, sát với yêu cầu của Trung ương và điều kiện của từng TCCSĐ.

Cơ cấu địa phương, ngành, lĩnh vực, dân tộc thiểu số phù hợp; cấp ủy trẻ tuổi, nữ nhiều đảng bộ cao hơn theo quy định, điển hình là tại Đảng bộ Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bắc Hà, Sa Pa. Đối với BCH các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh có tỷ lệ tuổi trẻ chiếm 19,2%, nữ chiếm 24,6%, dân tộc thiểu số chiếm 41,7%; tỷ lệ cấp ủy mới cơ bản bảo đảm tỷ lệ 1/3 theo quy định. Chất lượng cấp ủy được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và có uy tín cao.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh (ngày 13-7-2020), đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khẳng định: Cấp ủy đảng, các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, tích cực, sáng tạo để tháo gỡ khó khăn tổ chức thành công đại hội đảng bộ dưới cơ sở, đảng bộ cơ sở và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh trong điều kiện chịu ảnh hưởng của đại dich COVID-19. Thời gian tới, các cấp ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tích cực đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Cùng với đó là đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các chương trình trọng tâm, đề án trong nhiệm kỳ 2015-2020 và tích cực xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển trong nhiệm kỳ mới. Các cấp ủy cần sớm hoàn thành chương trình hành động, kế hoạch phân công nhiệm vụ, bảo đảm cấp ủy viên đều được giao nhiệm vụ cụ thể.

Nguồn: Báo Lào Cai

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS