Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Giải và Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong tỉnh đã vào cuộc tích cực, cán bộ, công chức, đảng viên hưởng ứng tham gia Giải. Qua đó tạo sự lan tỏa, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Tham gia Giải báo chí Búa Liềm vàng cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2018, Hà Tĩnh có 99 tác phẩm, trong đó có 51 tác phẩm báo in và báo điện tử, 47 tác phẩm phát thanh và truyền hình, 1 tác phẩm là phóng sự ảnh.
Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng tỉnh Thanh Hóa năm 2018 trao phần thưởng cho năm tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải B, bảy tác phẩm đoạt giải C, 12 tác phẩm đoạt giải khuyến khích, và trao giải tập thể cho sáu cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc phát động, tổ chức tham dự giải.
Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW, ngày 14-3-2018, Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 gắn với triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ III; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.
Ngày 18-5-2018, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định, Trưởng Ban chỉ đạo Giải của tỉnh...
Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Giải Búa liềm vàng tới cán bộ, phóng viên, cộng tác viên. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết để tuyên truyền Giải trên các ấn phẩm tại đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng.
Ban Tổ chức cuộc thi Giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi.
Sáng ngày 11-5, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ II - năm 2017, phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018 (Giải Búa liềm vàng) và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì Hội nghị.
Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các cơ quan báo chí tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương; thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan Thường trú và phóng viên Thường trú của báo, đài Trung ương tại Kiên Giang để tham gia tích cực và hiệu quả vào giải báo chí quan trọng này.
Phản biện hay phản biện xã hội là vấn đề được nhắc đến rất nhiều lần trong thời gian qua, nhất là khoảng 15 năm gần đây. Phản biện xã hội dần trở thành một chức năng quan trọng của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội, của các cơ quan truyền thông (nhất là hệ thống báo chí), của tầng lớp trí thức… Với trách nhiệm và điều kiện cụ thể của mình, bản thân mỗi đảng viên cũng cần có thái độ phản biện với một số vấn đề nào đó trong Đảng, ngoài xã hội, cũng như cần có thái độ ứng xử phù hợp với vấn đề phản biện.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: