Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Loạt bài “Hậu sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn” của nhóm tác giả Thanh Thuận - Bá Sơn đăng trên Báo Quảng Ngãi đã đoạt Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Loạt bài “Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội” của tác giả Nguyễn Tri Thức đăng trên Báo Lao động đã đoạt Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.
Loạt bài “Gần Dân để kết nối vạn Dân” của nhóm tác giả Thu Hà – Việt Hoà – Thuỷ Châu đăng trên Báo Tuyên Quang đã đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Loạt bài “Vượt khó thực hiện khát vọng Việt Nam thịnh vượng” của nhóm tác giả Cường Ngô, Đặng Chung, Cát Tường, Duy Hưng, Thành Đô đăng trên Báo Lao động đã đoạt giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Loạt bài "Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm" của nhóm tác giả Lê Hiệp - Thái Sơn - Anh Vũ (Báo Thanh Niên) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Loạt bài "Công tác đảng, Công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19" của tác giả Văn Tuân, Hải Yến (Báo Quốc phòng Thủ đô) đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - ăm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Loạt bài “Vững tay chèo vượt sóng cả” của nhóm tác giả Thu Hà, Phạm Cường đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoạt giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Tác phẩm "Một đảng, tại sao không?" của tác giả Nguyễn Hoài Bắc (Việt kiều Ca-na-đa) đoạt Giải B và Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Loạt bài “Đồng bào ta ở nước ngoài: Gửi niềm tin về đất mẹ” của nhóm tác giả Trâm Anh - Lê Sơn - Phạm Hưng - Khang Anh - Ngọc Lê - Tào Đạt đăng trên Tạp chí Thời đại đã đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Loạt bài "Ánh sáng ở vùng cao" của tác giả ALăng Ngước (Báo Quảng Nam) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: