Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW, ngày 14-3-2018, Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 gắn với triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ III; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.
Ngày 18-5-2018, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định, Trưởng Ban chỉ đạo Giải của tỉnh...
Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Giải Búa liềm vàng tới cán bộ, phóng viên, cộng tác viên. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết để tuyên truyền Giải trên các ấn phẩm tại đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng.
Ban Tổ chức cuộc thi Giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi.
Sáng ngày 11-5, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ II - năm 2017, phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018 (Giải Búa liềm vàng) và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì Hội nghị.
Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các cơ quan báo chí tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương; thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan Thường trú và phóng viên Thường trú của báo, đài Trung ương tại Kiên Giang để tham gia tích cực và hiệu quả vào giải báo chí quan trọng này.
Phản biện hay phản biện xã hội là vấn đề được nhắc đến rất nhiều lần trong thời gian qua, nhất là khoảng 15 năm gần đây. Phản biện xã hội dần trở thành một chức năng quan trọng của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội, của các cơ quan truyền thông (nhất là hệ thống báo chí), của tầng lớp trí thức… Với trách nhiệm và điều kiện cụ thể của mình, bản thân mỗi đảng viên cũng cần có thái độ phản biện với một số vấn đề nào đó trong Đảng, ngoài xã hội, cũng như cần có thái độ ứng xử phù hợp với vấn đề phản biện.
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ đã có sự chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp, nội dung có nhiều đổi mới gắn với thực tiễn công việc. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục.
Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng đề nghị thường trực các tỉnh ủy, thành uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018 gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW ngày 14-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Chiều 29-3-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải chủ trì họp báo.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: