Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu loạt bài "Nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm chất của người đứng đầu- vấn đề cấp bách” của Sơn Hà (Báo Cần Thơ) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II - năm 2017.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu loạt bài "Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" của TS NGUYỄN SĨ DŨNG, TS NGUYỄN MINH PHONG, HOÀNG GIA MINH, HỒ QUANG PHƯƠNG (Báo Quân đội Nhân dân) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc vè xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II - năm 2017.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu loạt bài: “Ngăn ngừa lạm quyền trong công tác cán bộ” của Tiểu Phương (Báo Nhân dân) đoạt Giải C – Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ II – năm 2017.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu tác phẩm “Nhận diện “Tư duy nhiệm kỳ” trong công tác cán bộ và giải pháp phòng, chống” của Cao Văn Thống (Tạp chí Nội Chính) đoạt Giải B – Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ II – năm 2017.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), cho thấy trên địa bàn TPHCM đã có nhiều đơn vị, tổ chức triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có cách làm mới lồng ghép với nhiều nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X gắn với đặc thù của địa phương, đơn vị mình.
Tác phẩm “Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng và niềm tin sắt đá vào công lý” của Hồng Kiều (Báo điện tử Vietnamplus) đoạt Giải C – Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ II – năm 2017.
Tác phẩm “Đổi mới quan điểm về kinh tế tư nhân – niềm tin lớn ở cuộc chơi song phẳng” đoạt Giải A Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II – năm 2017 của Báo điện tử Chính phủ.
Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đó là nhận định nêu ra trong báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương.
Nếu công tác xây dựng Đảng là then chốt, thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, là công việc gốc của Đảng. Sai phạm trong công tác cán bộ sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống tổ chức, làm suy yếu bộ máy; làm cho cán bộ trung thực có năng lực mất động lực phấn đấu; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Nếu công tác xây dựng Đảng là then chốt, thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, là công việc gốc của Đảng. Sai phạm trong công tác cán bộ sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống tổ chức, làm suy yếu bộ máy; làm cho cán bộ trung thực có năng lực mất động lực phấn đấu; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức đảng chính quyền các cấp. Bài học qua vụ Trịnh Xuân Thanh Nếu công tác xây dựng Đảng là then chốt, thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, là công việc gốc của Đảng. Sai phạm trong công tác cán bộ sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống tổ chức, làm suy yếu bộ máy; làm cho cán bộ trung thực có năng lực mất động lực phấn đấu; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức đảng chính quyền các cấp. Bài học qua vụ Trịnh Xuân Thanh không chỉ là nỗi đau của các cơ quan liên quan, trực tiếp là bảy cán bộ bị kỷ luật mà còn là sự cảnh tỉnh đối với các tổ chức đảng, cấp ủy, mọi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu, những cơ quan, những người làm công tác cán bộ.
Với thành công của mùa giải lần thứ II, với bề dày kinh nghiệm của báo chí cách mạng nước nhà, với sự ủng hộ và giúp đỡ của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân; tôi tin tưởng, kỳ vọng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ III tiếp tục thành công và thành công hơn nữa.
Trang12345678910
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: