Thời sự - Chính trị
Sáng 24-4, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng và nâng cao văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong tình hình mới”. Hội thảo nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng và nâng cao văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong tình hình mới.
Sáng 22-4, tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 của Hội Nhà báo Việt Nam. 12 tập thể, trong đó có Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam.
Cổng thông tin điện tử HNBVN được nâng cấp từ trang thông tin điện tử hoạt động gần 10 năm nay. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Hội.
Ngày 21-4-2017, tại Đà Lạt, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và tập huấn công tác kiểm tra năm 2017. Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.
Ngày 21-4-2017, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 05-6-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Trong hai ngày 18 và 21-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên (số 74 và 75-BC/UBKTTW, ngày 17/4/2017).
Sáng 21-4-2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và giao ban công tác tổ chức quý I-2017. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.
Ngày 19-4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Chính trị (TCCT) và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về xác nhận trình độ lý luận chính trị cao cấp của cán bộ quân đội.
Sáng 17-4, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra làm việc với Thành ủy Cao Bằng về kết quả thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.
Ngày 17-4-2017, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong xác minh, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Chỉ đạo năm 2017 tại một số địa phương.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: