Thời sự - Chính trị
Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2017
17:5' 16/2/2017

Sáng 16-2-2017, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương đã tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí trợ lý Trưởng Ban; các thành viên Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương và Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương.


 
                              Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2016, Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương đã kiện toàn nhân sự gồm 12 thành viên do đồng chí Trưởng Ban làm Chủ tịch. Hội đồng Khoa học Ban đã tích cực hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban đã có nhiều chuyển biến, khởi sắc về tổ chức thực hiện, thu hút nhiều đề tài, đồng thời tham gia tích cực vào các đề tài, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai nghiên cứu 5 đề tài, đề án cấp Ban, cấp cơ sở, đây là những đề tài, đề án thiết thực, phục vụ cho nghiên cứu, tham mưu về tổ chức bộ máy và công tác xây dựng đảng, trong đó có 3 đề án, đề tài do các đồng chí Lãnh đạo Ban làm chủ nhiệm.

Công tác nghiệm thu, thẩm định, tư vấn đề tài, đề án có những bước thay đổi đáng kể. Hội đồng Khoa học của Ban đã tham gia thẩm định, tư vấn vào các đề tài, đề án cấp ban, cấp cơ sở; các đề tài, đề án trong và ngoài Ban. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tham gia thẩm định, tư vấn các đề án, đề tài. Tích cực tham gia vào các đoàn công tác của Lãnh đạo Ban tới các địa phương để nghiên cứu, nắm bắt thực tế công tác tổ chức xây dựng đảng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương là: Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp quốc gia KX04.04/16-20 và các đề tài, đề án được giao năm 2017; triển khai, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn phương pháp phân tích dữ liệu định tính; xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin nghiên cứu khoa học”; tham gia thẩm định, tư vấn các đề tài, đề án của Ban trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học của Ban trong năm 2016. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Hội đồng Khoa học Ban cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu các đề tài, đề án; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các nhà khoa học trong Ban, cả trong nước và nước ngoài; tạo diễn đàn cho các nhà khoa học nghiên cứu, thảo luận, tranh luận; tăng cường hợp tác, liên kết với Hội đồng khoa học ở các ban Đảng Trung ương.  

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS