Thời sự - Chính trị
Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
20:39' 4/3/2017

Ngày 4-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, được trực tuyến tới 71 điểm cầu trong cả nước. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tổ chức Trung ương.

   

                                                          Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2016, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp chủ động, tích cực, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị tham mưu, thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Ngay sau Đại hội XII của Đảng, cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp đã chủ trì, phối hợp tham mưu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn; tham mưu xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2016, toàn Ngành đã hoàn thành 14/17 đề án theo Chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là năm có số lượng đề án hoàn thành nhiều nhất so với các năm đầu của các nhiệm kỳ trước (khoảng 08-10 đề án); các đề án đều bảo đảm chất lượng, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao; từng bước giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong năm qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu công tác nhân sự và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kịp thời sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện nhất quán chủ trương cán bộ không đủ điều kiện tái cử cấp ủy thì thôi đảm nhiệm chức danh lãnh đạo các cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Điểm mới của nhiệm kỳ này là Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã sớm tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp sắp xếp, phân công các chức danh chủ chốt của Nhà nước để kịp thời triển khai ngay việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Riêng ở Trung ương, đã tham mưu chuẩn bị phương án nhân sự sớm kiện toàn 37 chức danh lãnh đạo, trong đó có tất cả các chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2011-2016 để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đặc biệt, đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương thông qua Nghị quyết “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” với 27 biểu hiện được lượng hóa cao và 4 nhóm giải pháp đồng bộ, khoa học, sát tình hình thực tế, có tính khả thi, nhiều giải pháp có thể triển khai ngay ở các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương.

Nhằm tạo hiệu quả, hiệu ứng rộng rãi hơn, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp thông tin về công tác xây dựng Đảng, nâng cao nhận thức, bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết đối với đội ngũ biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, giải đáp, hướng dẫn, định hướng dư luận; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp trên các nội dung như: xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; xác định tuổi của đảng viên…

Năm 2016 cũng là năm đầu tiên Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ động đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng phát động, tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thu hút được sự tham gia tích cực của các phóng viên, biên tập viên và đội ngũ những người làm công tác xây dựng Đảng trong cả nước. Qua đó tạo ra động lực, khí thế mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, bước đầu tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong xã hội; đáp ứng được nguyện vọng, tâm huyết của các nhà báo, đảng viên, nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đấu tranh ngăn chặn, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

  

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm vừa qua, đồng thời khẳng định toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác, nhất là tư duy, nội dung, phương pháp làm việc; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ với quyết tâm cao, hoàn thành một khối lượng công việc lớn với kết quả rất đáng ghi nhận. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng; về tổ chức, cán bộ; về phương thức và phong cách công tác. Tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, tập trung cao độ để xây dựng có chất lượng, đúng tiến độ 2 Đề án lớn là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Hội nghị Trung ương 6 và chuẩn bị Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7.

   


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhất trí cho rằng, trong năm 2016, mặc dù có những khó khăn, thách thức nhưng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết nhất trí, hành động quyết liệt và hoàn thành khối lượng công việc lớn, quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém do nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, nhưng chủ yếu là yếu tố con người.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong năm 2017, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng; quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tư tưởng trong Đảng phải thống nhất; tổ chức Đảng phải chặt chẽ; phương thức lãnh đạo phải phù hợp; phương pháp làm việc phải khoa học; phong cách công tác phải gần gũi với quần chúng; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, có đức, có tài.

Hai là, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện 3 đột phá triển lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và vấn đề phát huy vai trò của nhân dân, của báo chí trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Ba là, thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng 11 nội dung trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ trì và các chương trình, kế hoạch cụ thể đã nêu trong Báo cáo tổng kết và báo cáo của các cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp năm 2017. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ và xây dựng có chất lượng 2 Đề án lớn trình Hội nghị Trung ương 6 và Hội nghị Trung ương 7.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện “4 hóa” trong cải cách hành chính: “hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản pháp quy; đơn giản hóa về thủ tục hành chính; tự động hóa về tổ chức thực hiện”. Tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn… bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa hệ thống Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp làm việc; đề cao kỷ cương, kỷ luật; minh bạch hóa các thủ tục trong công tác cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác.

Năm là, tiếp tục xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành xây dựng vị trí việc làm; quy định cụ thể chức trách, nhiệm vụ từng chức danh cán bộ, công chức nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và nêu cao trách nhiệm cá nhân. Xây dựng người cán bộ tổ chức xây dựng Đảng vừa hồng vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, chân thành, cầu thị, vì dân phục vụ.

Sáu là, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; tham mưu xây dựng chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị với nhiều chủ thể tham gia và giảm tối đa ngân sách nhà nước.

Bảy là, coi trong và tiếp tục phát huy những sáng kiến mới, cách làm hay trong công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tích cực vận động để nhân dân, đảng viên, các phóng viên, nhà báo, nhà văn, nhà thơ…tham gia giải Búa liềm vàng hằng năm.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS