Thời sự - Chính trị
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn
8:3' 11/8/2017
Chiều ngày 10-8, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tình hình tổ chức, bộ máy và công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kết luận hội nghị.


Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Theo đó, từ giữa năm 2016, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW  ngày 25-8-2016 về “Lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiên tới Đại hội toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh, nhiệm kỳ 2017-2022”. Trung ương  Đoàn đã chọn 5 đơn vị tổ chức đại hội điểm trong tháng 8-2017; theo kế hoạch đại hội đoàn các tỉnh, thành hoàn thành vào giữa tháng 10-2017. Trước đại hội đoàn cấp tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã họp liên tịch với thường trực tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để duyệt công tác chuẩn bị, nội dung, nhân sự, chương trình đại hội của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức 17 hội nghị chuyên đề góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị và đang triển khai xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương... Dự kiến tháng 9 sẽ công bố toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân...

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã thống nhất phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn để xin ý kiến rộng rãi cán bộ, đoàn viên tại đại hội đoàn các cấp.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã thống nhất nội dung dự thảo Đề án xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022, về số lượng, cơ cấu độ tuổỉ, cơ cấu cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số...

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng thông tin một số vấn đề về tổ chức bộ máy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay và nêu một số đề xuất, kiến nghị...

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, cục thuộc Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia ý kiến thiết thực xung quanh vấn đề tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của Trung ương Đoàn cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn khóa XI.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hoan nghênh việc chuẩn bị nội dung làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đoàn một cách bài bản, chu đáo.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đồng chí chỉ đạo việc xây dựng Báo cáo chính trị trình đại hội cần phân tích kỹ bối cảnh thế giới, nhất là những vấn đề nổi trội so vơi 5 năm trước, làm rõ cuộc cách mạng 4.0, những thời cơ, thách thức với tuổi trẻ, từ đó định hướng, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, thanh niên. Trung ương Đoàn cần đánh giá chất lượng hoạt động công tác đoàn, nêu bật những phong trào mới, mô hình đặc biệt của Đoàn, làm rõ tính cách mạng của đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, các cấp bộ đoàn coi trọng tập hợp đoàn viên thanh niên, phát huy những phong trào trước đây, tổ chức tốt các phong trào gắn với lợi ích chính đáng của thanh niên, như phong trào học ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, phong trào bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận những kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và giao các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn tham mưu đề xuất với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể: việc bố trí cán bộ đoàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ; quy định tổ chức bộ máy đoàn cấp tỉnh; cơ chế tuyển dụng cán bộ đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn…

Hồng Phúc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS