Thời sự - Chính trị
Hội thảo đổi mới công tác quản lý công chức trong các cơ quan Đảng
23:28' 25/11/2017
Đồng chí Hà Ban đề dẫn Hội thảo.

Ngày 25-11, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội thảo về đổi mới công tác quản lý công chức trong các cơ quan Đảng - Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp. Các đồng chí: Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Quảng Ninh, đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư; lãnh đạo các cơ quan của Ban Tổ chức T.Ư và ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy một số tỉnh, thành trong nước.Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Hà Ban nhấn mạnh: Quản lý công chức trong các cơ quan Đảng được quy định tại Chương VI, Luật Cán bộ, công chức. Tuy nhiên, quản lý công chức trong các cơ quan Đảng đòi hỏi các nội dung, phương thức quản lý khác nhau, phù hợp với từng đối tượng công chức: Công chức tham mưu chiến lược ở T.Ư, ở địa phương; công chức thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; công chức làm công tác hành chính, hỗ trợ, phục vụ... Do đó, đòi hỏi phải có các kết quả nghiên cứu về mặt lý luận, khoa học, đồng thời tổng kết thực tiễn một cách thấu đáo, nhằm làm căn cứ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy chế mới phù hợp với tiến trình cải cách hành chính trong Đảng và quy định của pháp luật về quản lý công chức.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới công tác quản lý công chức trong cơ quan Đảng giai đoạn hiện nay, trên cơ sở một số định hướng cơ bản, đồng chí Hà Ban đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần khoa học, phát huy trí tuệ trong thảo luận cả về lý luận và thực tiễn, đóng góp cho việc nghiên cứu đổi mới công tác quản lý công chức trong cơ quan Đảng hiện nay. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm: Làm rõ thêm về khái niệm công chức, công vụ, các chủ thể quản lý công chức trong cơ quan Đảng; lựa chọn đối tượng quản lý phù hợp với công chức trong cơ quan đảng; định hướng về các giải pháp bố trí lại công chức theo vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức hiện đang hưởng…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Hoàng khái quát một số thành tựu về kinh tế - xã hội cũng như tiềm năng phát triển của Quảng Ninh thời gian qua, nhất là năm 2017. Đồng chí khẳng định: Xác định được tầm quan trọng của quản lý cán bộ trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua Quảng Ninh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt, góp phần để Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đề ra.

Đồng chí cũng nhấn mạnh đến những vấn đề tỉnh Quảng Ninh đã và đang thực hiện trong công tác quản lý công chức trong cơ quan Đảng hiện nay. Đồng thời, chia sẻ những vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến công tác quản lý công chức; chính sách cán bộ; xây dựng đề án vị trí việc làm; đánh giá cán bộ…

Khẳng định Hội thảo là cơ hội để Quảng Ninh tiếp cận những vấn đề về lý luận và thực tiễn đổi mới công tác quản lý công chức trong cơ quan Đảng hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận về định hướng Hội thảo đã đưa ra; bàn, thảo luận về những vấn đề tỉnh Quảng Ninh đang triển khai và gặp vướng mắc, góp phần để Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công tác quản lý.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tập trung bàn về khung năng lực vị trí việc làm; đánh giá công chức theo kết quả thực hiện công việc nhằm bố trí lại theo vị trí việc làm trong cơ quan đảng; xác định sản phẩm tương ứng với ngạch công chức trong cơ quan đảng; bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu cấp tỉnh, cấp huyện theo vị trí việc làm; một số đề xuất về cơ chế trả lương theo vị trí việc làm; kinh nghiệm quản lý công chức trong khối Đảng ở một số địa phương…

Quang Minh


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS