Thời sự - Chính trị
Hà Nội tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
17:46' 2/1/2018
Sáng 2-1-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.


Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Đến dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng các Ban Đảng; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội.

Đ/c Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2017, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các kết quả nổi bật như tham mưu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác xây dựng đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng đảng thành phố năm 2017 vẫn còn một số hạn chế chưa được khắc phục như: việc theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở có lúc còn chưa sâu sát; việc báo cáo, phản ánh tình hình khó khăn, vướng mắc ở cơ sở của một số đơn vị còn chậm, chưa chính xác; việc hướng dẫn cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc chưa được rõ ràng, hiệu quả. Tính chủ động nghiên cứu, giải quyết công việc của một số đơn vị, cán bộ, công chức chưa cao... Trên cơ sở xác định rõ những nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế, Ban Tổ chức Thành ủy đã đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể và 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành trong năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận đóng góp quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vào những kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong năm 2017, trong đó nổi bật là tham mưu cho Thành ủy triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy; tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của ngành trong năm 2018, đồng chí nhấn mạnh 5 nội dung, cũng là những nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng đảng từ thành phố đến cơ sở.

Thứ nhấtquán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Kịp thời cập nhật đầy đủ các văn bản mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy (khoá XVI) về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố; sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình và rà soát, tạo đà phấn đấu hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chương trình đã đặt ra và thực hiện đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 15-NQ/TU; giải quyết cơ bản 118 vụ việc còn tồn tại, ngoài ra còn 200 vụ việc các quận, huyện tự xác định để khắc phục. 

Thứ ba, tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ thành phố đến cơ sở; khẩn trương tham mưu xây dựng quy định về phân cấp và bổ nhiệm cán bộ của Thành ủy theo Quy định 105-QÐ/TW và thực hiện tốt công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ theo hướng tập trung hơn, có hiệu quả hơn.

Thứ năm, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô có vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Thủ đô vững mạnh, vì vậy, công tác tổ chức xây dựng đảng phải gắn liền với công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật đảng. Ngoài việc thường xuyên đánh giá năng lực cán bộ, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thấy rõ hơn hiệu quả, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định khen thưởng, tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

n
Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.


Đ/c Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.
Bảo Yến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS