Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang
17:24' 1/3/2018
Sáng ngày 1-3, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Giang nhằm kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 (Hội nghị Trung ương 6, khóa XII) về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh năm 2017.
Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.


Cùng dự làm việc có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

Thời gian qua, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển KT - XH. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Hà Giang đã xây dựng và ban hành Bộ công cụ đánh giá chấm điểm cán bộ, đảng viên đối chiếu với 27 biểu hiện mà Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã nêu; cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu gương thể hiện bằng những việc làm thiết thực. 100% các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy không sử dụng xe công đưa, đón từ nhà đến cơ quan; hầu hết cấp ủy các cấp, cơ quan, địa phương không tổ chức ăn uống khi tổ chức hội nghị, chúc mừng khen thưởng, bổ nhiệm, chuyển công tác. Tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đã giảm được trên 9.650 người, tiết kiệm được ngân sách trên 20 tỷ đồng/năm. Chủ động chỉ đạo, thực hiện hợp nhất một số cơ quan cấp tỉnh, huyện tương đồng về chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, chú trọng; trong năm 2017 cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 120 cuộc, giám sát 161 cuộc và đã thi hành kỷ luật 158 đảng viên. Cùng với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tỉnh triển khai, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển KT - XH, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.956 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 7.614 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2016…

Tại buổi làm việc, tỉnh Hà Giang đã đề xuất, kiến nghị với Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương xem xét cho tỉnh được thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng, chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đề nghị Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tỉnh, huyện; quy định khung về số lượng cấp phó của người đứng đầu; quy định về tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị tỉnh, huyện theo hướng quy định khung để các địa phương linh hoạt trong việc bố tri, sắp xếp.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Tỉnh cần rà soát, tập trung triển khai thực hiện các Đề án, phương án, chương trình về phát triển KT - XH, công tác xây dựng Đảng đã đề ra theo hướng chắc chắn, không nóng vội, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo phương châm 3 tại chỗ (tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, phê duyệt tại chỗ); phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương, qua đó xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, tháo gỡ “nút thắt” về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, đường giao thông phục vụ cho sự phát triển. Các đồng chí trong BTV, BCH, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ vai trò nêu gương, “nói đi đôi với làm”. Cùng đó là làm tốt công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; chuẩn bị, xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn về cả trình độ, năng lực và đạo đức cách mạng cho giai đoạn mới…

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao tặng Quỹ an sinh xã hội của tỉnh số tiền 3 tỷ đồng.

Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hà Nội trao tặng số tiền 3 tỷ đồng vào Quỹ An sinh xã hội của tỉnh Hà Giang.

Trước đó, ngày 28-2, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đồng Văn và tập thể lãnh đạo xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ) nhằm kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.

Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đồng Văn.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, thời gian qua, BTV Huyện ủy Đồng Văn và Đảng bộ xã Quyết Tiến đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Từ sau Đại hội đến nay, đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển KT - XH đề ra.  Đồng thời, tập trung lãnh đạo, tổ chức khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo Nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt việc đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 09 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hiện “Nói đi đôi với làm”; triển khai nghiêm túc Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, huyện Đồng Văn và xã Quyết Tiến đã thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ ở xã, thôn theo hướng tinh gọn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm nguồn ngân sách lớn cho Nhà nước…

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Đồng Văn và xã Quyết Tiến trong triển khai, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đồng chí đề nghị: Tập thể BTV huyện Đồng Văn và mỗi cán, đảng viên xã Quyết Tiến cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát dân, gần dân hơn để phổ biến, tuyên truyền, đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; có giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục cho được những hạn chế, tồn tại, qua đó xây dựng Chi, Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin trong nhân dân. Cùng đó là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nội địa và biên giới…

Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các thành viên Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình chính sách xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ).

Trong chuyến công tác tại các huyện Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các thành viên Đoàn công tác đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách của xã Quyết Tiến (Quản Bạ), xã Ma Lé (Đồng Văn); thăm tặng quà, trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Lũng Cú và dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác tiến hành nghi Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Đồng Văn).


Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các thành viên Đoàn công tác tham gia trồng cây tại Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn).

Dịp này, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hà Nội cũng đã dành nhiều phần quà, hiện vật trao tặng cho các gia đình chính sách của các xã Quyết Tiến, Ma Lé và Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS