Thời sự - Chính trị
Góp ý vào dự thảo tờ trình về Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
7:17' 8/3/2018

Sáng 7-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về công tác cán bộ trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo về dự thảo tờ trình của Đề án và dự thảo tờ trình Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội nghị.
                               

Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và các thành viên của Tổ Biên tập Đề án.

Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận và thông qua Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trên cơ sở tổng kết 30 năm đổi mới và 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; triển khai một số chuyên đề; tổ chức các đoàn khảo sát, làm việc với một số ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tiến hành điều tra xã hội học về các nội dung liên quan đến Đề án. Tổ chức 12 cuộc hội thảo, nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và một số tập đoàn, tổng công ty…

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thống nhất cao với các nội dung nêu trong dự thảo tờ trình về Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và dự thảo tờ trình Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Đồng thời, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng góp ý, trao đổi thêm một số nội dung về bố cục, quan điểm, mục tiêu, giải pháp của dự thảo Đề án, trong đó cần phân tích sâu sắc hơn tính cấp thiết của việc xây dựng Đề án; tiếp tục làm rõ và thống nhất nhận thức về khái niệm cán bộ cấp chiến lược; nhấn mạnh thêm vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ; đổi mới tư duy về thu hút và trọng dụng nhân tài; rà soát, cập nhật các số liệu trong Đề án; xây dựng hệ thống các giải pháp thật sự đột phá và có tính khả thi cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án khẳng định, tuy đã tham gia góp ý nhiều lần qua các hội thảo nhưng những trao đổi, góp ý tại hội nghị này của các thành viên Ban Chỉ đạo vẫn rất sâu sắc, chất lượng. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Tổ Biên tập Đề án tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo các tờ trình cũng như dự thảo Đề án và dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII để trình Bộ Chính trị trong thới gian tới.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS