Thời sự - Chính trị
Đồng Tháp triển khai các quy định mới về công tác tổ chức xây dựng đảng
7:15' 28/5/2018

Ngày 25-5, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai các quy định mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng. Các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực, trưởng ban tổ chức các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, dự. Đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.


Hội nghị đã quán triệt các văn bản: Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị khoá XII và Quy định số 01-QĐ/TU ngày 22-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử"; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Quy định số 127-QĐ/TW ngày 1-3-2018 của Ban Bí thư "về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn"; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị "về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Nhiều ý kiến tại hội nghị đánh giá, trong thời gian qua, công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ trong nội bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc; nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng và trong quá trình triển khai thực hiện đã từng bước được tháo gỡ. Một số mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện trong công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc nhất là liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên cần phải kịp thời khắc phục.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ khẳng định, những văn bản của Trung ương và Tỉnh uỷ được quán triệt tại hội nghị đều có ý nghĩa rất quan trọng, nhiều vấn đề mới, là sự cụ thể hoá các nghị quyết Trung ương khóa XII. Đồng chí đề nghị các cấp uỷ đảng, nhất là người đứng đầu, những cán bộ phụ trách về công tác tổ chức xây dựng Đảng phải tập trung nghiên cứu, nắm chắc để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện; phổ biến, quán triệt những nội dung này đến từng đảng viên, đặc biệt là các đồng chí bí thư cấp uỷ cơ sở.

Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS