Thời sự - Chính trị
Hội thảo “Xây dựng khung năng lực vị trí việc làm công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”
17:13' 7/7/2018
Ngày 7-7-2018, tại Bắc Ninh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng khung năng lực vị trí việc làm công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đồng chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các đại biểu ban tổ chức tỉnh ủy các tỉnh phía Bắc.


Đ/c Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
 phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Mở đầu Hội thảo, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, một số kết quả đạt được trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và kết quả bước đầu trong cải cách hành chính công, tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đề án “Xây dựng khung năng lực vị trí việc làm công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội” là một đề án có ý nghĩa thiết thực đối với tỉnh, là một trong những công cụ hỗ trợ rất quan trọng trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết 18, 19 mà Trung ương đã ban hành.Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đề nghị các đại biểu tập trung vào các nội dung trọng tâm, đó là: (1). Làm rõ những khó khăn, thuận lợi trong triển khai thực hiện Quyết định số 2475-QĐ/BTCTW về thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành Tổ chức Xây dựng Đảng gắn với vị trí việc làm. (2). Làm rõ sự khác biệt về trình độ đào tạo, chuyên môn, kinh nghiệm (thành tích công tác), chứng chỉ kỹ năng và các chứng chỉ cần thiết khác; các kỹ năng và mức độ trong từng khung năng lực để đáp ứng từng vị trí việc làm chuyên môn của từng ngành. (3). Nêu bật sự khác biệt về trình độ đào tạo, chuyên môn, kinh nghiệm và các chứng chỉ cần thiết khác để đáp ứng yêu cầu công việc của từng vị trí việc làm.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài phát biểu và ý kiến tham luận hết sức thiết thực, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của Đề án “Xây dựng khung năng lực vị trí việc làm công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”. Quá trình tổ chức triển khai các Quyết định 2474, 2475 của Ban Tổ chức Trung ương đã cho thấy, việc xây dựng khung năng lực vị trí việc làm đã góp phần làm rõ từng chức năng, nhiệm vụ và vị trí của các cán bộ, công chức, giảm được đầu việc, sử dụng biên chế hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình phối kết hợp giữa các vị trí việc làm.

Đại biểu Trịnh Ngọc Tân, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang cho rằng, việc triển khai xây dựng 15 bản mô tả vị trí việc làm và xác định 4 mức đánh giá năng lực làm việc của công chức đã nhận được sự ủng hộ cao của cơ sở (huyện, thị); với khung đánh giá năng lực như vậy trong thời gian tới chất lượng công tác của công chức sẽ được nâng lên rõ rệt.

Đại biểu Trịnh Ngọc Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu.

Đại biểu Khung Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang cho rằng, từ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và rà soát các nội dung liên quan trong các văn kiện của Chính phủ, Sở Nội vụ Bắc Giang đã xây dựng khung năng lực với 7 bước, lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc để triển khai trong thực tiễn. Kết quả là đã giảm được 46 trên tổng số 316 danh mục vị trí việc làm, giảm được biên chế công chức và bảo đảm tiến độ 10% mức giảm cho đến năm 2021 theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, quan trọng nhất là xác định được định biên chức danh lãnh đạo các sở, ngành, đặc biệt là cấp phòng.Đại biểu Khung Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang phát biểu.


Đại biểu Hồ Đăng Tài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, việc triển khai ban đầu có nhiều khó khăn, sau khi tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả làm việc của cán bộ công chức hằng năm đã rút ra được mức độ của từng cán bộ, công chức trong khung năng lực và tiến hành bố trí lại cho phù hợp. Tuy nhiên, việc triển khai đồng thời với Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy đã gây không ít áp lực đối với cơ quan ban tổ chức trong việc cái gì làm trước, cái gì làm sau.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đồng chí Mai Văn Chính đã ghi nhận sự tích cực, thẳng thắn và xây dựng của các đại biểu tham gia hội thảo; đồng thời nhấn mạnh về tính cấp thiết của việc triển khai Đề án “Xây dựng khung năng lực vị trí việc làm công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”. Việc triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị các vị trí việc làm với các khung năng lực đã được xác định sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ và Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị của Đảng.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục đồng chủ trì hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận - thực tiễn và quan điểm về áp dụng chế độ công chức, viên chức có thời hạn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay”.

Trần Thiết

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS