Thời sự - Chính trị
Đồng Tháp: Hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018
17:1' 8/11/2018
Đồng chí Phan Văn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.Sáng 8-11-2018, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hướng dẫn số 20-HD/BTCTU ngày 1-11-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tham dự Hội nghị có hơn 2.200 đại biểu  tại 43 điểm cầu ở tỉnh và ở các huyện, thị thành, bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo phòng Công chức - Viên chức thuộc Sở Nội vụ; lãnh đạo và đồng chí phụ trách công tác Đảng tại các Đảng uỷ: Công an Tỉnh; Quân sự Tỉnh và Bộ đội Biên phòng Tỉnh; đại diện đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh và các đồng chí phụ trách công tác tổ chức - cán bộ thuộc các đơn vị; đại diện Thường trực huyện ủy (tương đương); lãnh đạo ban và cán bộ, chuyên viên ban tổ chức các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp uỷ cơ sở và cán bộ phụ trách công tác tổ chức. Đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị nắm chắc Hướng dẫn số 20-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương như: Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị  khoá XII về quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị khoá XII về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24-9-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó, giúp cán bộ nghiệp vụ làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định, Hướng dẫn. Đồng thời, giải đáp những ý kiến để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm điểm, đánh giá, từ đó thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được tốt hơn, đúng thực chất.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 20 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy  đến tất cả cán bộ, đảng viên và chi bộ nắm tinh thần Công văn số 681-CV/TU ngày 1-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018, với các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tập thể, cá nhân cụ thể hóa tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, báo cáo kiểm điểm phải đầy đủ, kỹ lưỡng các nội dung theo hướng dẫn; đánh giá đúng ưu điểm, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể và cá nhân mình, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để kiểm điểm; xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm phải có lộ trình, thời gian, nêu rõ tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm khắc phục cụ thể.

Thứ hai, trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân phải trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm, ít góp ý về khuyết điểm, yếu kém chỉ góp ý nhiều về ưu điểm. Đồng thời, phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động năm 2018, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khắc phục tình trạng hình thức, "làm lướt" hoặc không có ý kiến phát biểu góp ý, nơi nào kiểm điểm chưa đạt yêu cầu, phải chỉ đạo tổ chức kiểm điểm lại.  

Thứ ba, cấp uỷ cấp trên gợi ý kiểm điểm sâu bằng văn bản bảo đảm đúng, trúng nội dung kiểm điểm và yêu cầu tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm phải hoàn thành và gửi báo cáo giải trình nội dung gợi ý trước khi tiến hành kiểm điểm; phân công cấp uỷ viên hướng dẫn, đôn đốc, trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân, nhất là những nơi có gợi ý kiểm điểm sâu.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tự đánh giá và đặc biệt là trách nhiệm của chủ thể tham gia đánh giá cấp trên, cùng cấp và cấp dưới một cách trung thực, khách quan, có trách nhiệm và đúng thời gian. Khắc phục tình trạng nể nang, chạy theo thành tích.
Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS