Thời sự - Chính trị
Quảng Bình triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019
14:55' 15/1/2019

Sáng ngày 14-1-2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình và ban tổ chức cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai kịp thời, có chất lượng các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác cán bộ bảo đảm tiến độ thời gian và có chất lượng.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ và thống nhất. Trong năm, toàn tỉnh đã rà soát, sắp xếp giảm 51 đầu mối trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của HĐND, UBND cấp tỉnh; trong đó có 31 tổ chức hành chính, 8 đơn vị sự nghiệp công lập và 12 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác tham mưu giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ được sắp xếp theo các loại hình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.218 đảng viên mới; đã xóa được “trắng” tổ chức đảng, đảng viên ở các thôn, bản.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 là năm “nước rút”, có ý nghĩa quyết định thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Vì vậy, cấp ủy các cấp, lãnh đạo các đơn vị, địa phương, ban tổ chức cấp ủy các cấp phải tiếp tục rà soát những khâu còn yếu, những mặt chuyển biến chậm, những chỉ tiêu đạt thấp để có biện pháp chỉ đạo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương cũng như từng loại hình TCCSĐ.  

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp ủy các cấp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Đặc biệt, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực và trách nhiệm...

Nhân dịp này, có 13 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; 4 tập thể được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2018.
Viết XuânBan Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS