Thời sự - Chính trị
Thư chúc mừng năm mới của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
9:7' 5/2/2019


Thân ái gửi: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc!

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019, thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và bạn đọc lời thăm hỏi ân cần, lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Nhìn lại năm 2018 - một năm đầy ắp các sự kiện và thành tựu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh; hội nhập quốc tế sâu rộng… Góp phần vào thành tích chung đó có sự đóng góp của đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong cả nước với tinh thần tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả.

Năm qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ... Tham mưu để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII; góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 8, 9 khóa XII. Công tác cán bộ đã mang lại nhiều kết quả quan trọng nhằm chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những đóng góp quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, nâng cao vai trò, uy tín, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích nổi bật của đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong cả nước!

Năm 2019 có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII và chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được là rất quan trọng, cơ bản; công tác tổ chức xây dựng đảng vẫn còn những hạn chế, bất cập; yêu cầu đặt ra cũng ngày càng cao hơn, nặng nề hơn, nhưng cũng đầy khát vọng và vinh quang. Do vậy, toàn Ngành phải nâng tầm tư duy chiến lược, tư tưởng phải thông, quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân; thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành trong sạch, vững mạnh, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông để vừa có khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; vừa đủ sức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, cũng như sự chống phá của các thế lực thù địch.

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và với tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước và bạn đọc của Tạp chí Xây dựng Đảng lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống!

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS