Thời sự - Chính trị
Tập huấn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu của Tạp chí Xây dựng Đảng
21:40' 25/6/2019
Thực hiện Kế hoạch số 216-KH/BTCTW ngày 11-6-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về tập huấn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu cho công chức, viên chức của Ban, chiều 25-6-2019, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Cục Lưu trữ (Văn phòng Trung ương Đảng) tổ chức tập huấn cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.Đ/c Vũ Thúy Mai (ngoài cùng bên phải, đại diện Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng) trao đổi với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn lần này, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Xây dựng Đảng đã được hướng dẫn một số nội dung chính về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương gồm: Phương pháp xây dựng và sử dụng danh mục hồ sơ; yêu cầu, phương pháp lập hồ sơ, kết thúc hồ sơ, thống kê, biên mục hồ sơ; thời hạn giao nộp, thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệu, báo cáo kết quả nộp lưu; lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan. Xây dựng danh mục hồ sơ và lập hồ sơ là khâu quan trọng của công tác văn thư, làm tốt việc lập hồ sơ sẽ góp phần lưu giữ được những tài liệu có giá trị, phục vụ cho công tác hằng ngày và nghiên cứu lâu dài về sau của Tạp chí Xây dựng Đảng cũng như Ban Tổ chức Trung ương. Trong dịp này, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cục, vụ, viện, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương đều được tập huấn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS