Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác
22:31' 26/7/2019
Ngày 25-7-2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết hoạt động các tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.
Đảng ủy Khối trao thưởng cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.


Trong 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối và 100% TCCSĐ trực thuộc kịp thời tổ chức triển khai học tập nghiêm túc với những cách làm phong phú, đa dạng, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Từ năm 2016 đến tháng 6-2019, Đảng ủy Khối đã mở 5 lớp với 1.662 lượt cán bộ cốt cán tham gia, chỉ đạo cơ sở tổ chức 297 lớp cho 33.008 lượt cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 31 văn bản cụ thể hóa, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc tập trung chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong tổ chức “làm theo”, các cấp ủy, đơn vị đã có nhiều hình thức phong phú để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động chủ động làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Qua triển khai thực hiện, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát hiện, biểu dương và nhân rộng.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nảy sinh về tư tưởng, những vấn đề tiêu cực nổi lên gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được giải quyết.

Thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết kịp thời, nghiêm túc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức tốt Hội thi Báo cáo viên giỏi; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; ban hành kế hoạch thực hiện quy định nêu gương...

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại đơn vị mình, đồng thời đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường về cơ sở để nói chuyện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; xây dựng các phim tài liệu tuyên truyền, phát huy kênh tuyên truyền qua mạng xã hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tập thể Đảng ủy Khối. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong kế hoạch, chương trình hành động. Mỗi tổ chức, cá nhân luôn nỗ lực, chủ động tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp, thiết thực về nội dung học tập và làm theo Bác để thực hiện. Xây dựng những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá một cách chính xác kết quả của việc học tập và làm theo Bác ở từng cá nhân; đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đề ra, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã vinh danh 47 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Trong đó, Đảng ủy Khối giới thiệu 5 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vinh danh cấp tỉnh.


Phan Xuân BínhĐảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS