Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương :
Lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”
18:44' 21/8/2019

Tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”, ngày 21-8-2019 Ban Tổ chức Trung ương tổ chức các Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo quy định này đến 63 điểm cầu các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

                                      Đồng chí Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Tham gia điểm cầu tại 63 ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy có đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo ban tổ chức và lãnh đạo các phòng thuộc ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo sở nội vụ và một số cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có đại diện các cục, vụ, đơn vị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì các Hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí thường trực và lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã đóng góp ý kiến sôi nổi trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm cao. Ngoài các ý kiến thảo luận, góp ý như ý kiến góp ý của các ban tham mưu của Đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đơn vị sự nghiệp Trung ương ở các hội nghị trước đó, như sự cần thiết ban hành Quy định này; đánh giá cao việc xây dựng dự thảo Quy định của Ban Tổ chức Trung ương công phu, khoa học; phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; làm rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; việc xử lý trách nhiệm và mối quan hệ giữa thẩm quyền và trách nhiệm; rà soát lại các quy định đã ban hành để không bị trùng lắp và vướng với các quy định khác khi tổ chức thực hiện ở cả khối đảng và chính quyền; tên gọi, từ ngữ diễn đạt trong dự thảo Quy định; tại các điểm cầu hôm nay nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý kiến thêm như phạm vi cần mở rộng, bao phủ đến người đứng đầu cấp xã; cần có cơ chế kiểm soát thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong Quy định này; lượng hóa thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm; làm rõ mối quan hệ giữa người đứng đầu với cơ quan tham mưu công tác cán bộ, với cấp ủy; Quy định này cần phải đồng bộ, liên thông với các quy định đã ban hành trước hoặc sửa đổi các quy định đã ban hành không còn phù hợp…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng cao của các đồng chí thường trực và lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy; những góp ý của các đại biểu rất sâu sắc, sát thực và khá toàn diện. Đồng chí đề nghị Tổ Biên tập dự thảo Quy định tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp sát thực của các đại biểu, tiếp tục đầu tư công sức, trí tuệ hoàn thiện dự thảo để khi Quy định được ban hành phải đi vào cuộc sống một cách hiệu quả cao.


Xuân Vinh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS