Thời sự - Chính trị
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng Toà án Nhân dân tối cao
21:47' 26/10/2019

Thực hiện chương trình công tác và theo đề nghị của Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao, chiều 26-10- 2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao về Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí Thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao; lãnh đạo một số vụ, đơn vị có liên quan thuộc Tòa án Nhân dân tối cao và Ban Tổ chức Trung ương.

Tại buổi làm việc, đại diện Tòa án Nhân dân tối cao đã trình bày Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Các đồng chí Lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá cao việc xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao, đồng thời thảo luận, trao đổi, góp ý cả về bố cục, nội dung, hình thức của Đề án và Tờ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án. Về nội dung, Đề án đã bám sát các chủ trương, quan điểm của Đảng về hoàn thiện hệ thống chính trị, tinh gọn tổ chức bộ máy; cải cách tư pháp, đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân. Đề án đã được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, bộ máy của Tòa án Nhân dân. Đề án đã đưa ra được các nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức và các đầu mối bên trong; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong tòa án nhân dân các cấp, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Đặc biệt là việc thí điểm thực hiện sáp nhập tòa án cấp huyện có quy mô nhỏ… Tuy nhiên, Đề án cần bổ sung thêm phần đánh giá tác động khi thực hiện việc sắp xếp, những thuận lợi, khó khăn và đưa ra các giải pháp khắc phục; về mô hình tổ chức đảng sau khi sắp xếp, sáp nhập; bên cạnh đó, Đề án phải tính đến cả các tiêu chí, quy định của các dự án luật đang được Quốc hội thảo luận, xem xét, sửa đổi, bổ sung và ban hành tới đây để khi Đề án triển khai thực hiện không bất cập với các quy định mới ban hành…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành tòa án nhân dân để khắc phục những hạn chế, bất cập, nhất là việc thừa, thiếu cục bộ, dàn trải, làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tòa án nhân dân các cấp. Việc tinh giản phải gắn với cơ cấu lại bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cần phải sơ kết 5 năm thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí đánh giá cao việc Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao mạnh dạn thực hiện thí điểm sáp nhập tòa án nhân dân cấp huyện có quy mô nhỏ. Đề án, Tờ trình cần phải bổ sung phần đánh giá tác động khi triển khai thực hiện, những mặt tích cực, những mặt tiêu cực và có các giải pháp khắc phục; đánh giá mối quan hệ, tác động đối với các ngành trong khối tư pháp; phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành liên quan góp ý vào Đề án. Tờ trình phải chặt chẽ, thuyết phục. Việc đổi mới sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy phải quyết tâm. Quan điểm là những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định, hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện. Đồng chí giao các vụ, đơn vị liên quan cùng với các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ để Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao sớm hoàn thiện Đề án, Tờ trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được triển khai thực hiện hiệu quả.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị đã có những trao đổi, góp ý hết sức cần thiết, Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện Đề án, Tờ trình để Đề án sớm được phê duyệt và triển khai trong thực tiễn.


Xuân Vinh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS