Thời sự - Chính trị
Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí
14:43' 6/12/2019

Ngày 6-12-2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo. 

Các đồng chí: Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan chủ quản báo chí, các báo, tạp chí, đài phát thanh - truyền hình trong cả nước.

Gần 60 bài tham luận gửi đến Ban Tổ chức và 12 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo đã tập trung đánh giá vai trò, trách nhiệm, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng đối với hoạt động của cơ quan báo chí trong thời gian qua; những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí trong bối cảnh hiện nay; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng trong hoạt động của cơ quan báo chí, góp phần bảo đảm cho báo chí hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Các tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo thể hiện sự dày công nghiên cứu những vấn đề lý luận, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả từ thực tế hoạt động của tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí.

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020) và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí nhìn nhận, đánh giá khách quan, khoa học và tình hình công tác xây dựng Đảng và kết quả triển khai thực hiện Quy định 165-QĐ/TW ngày 21-4-2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 31-7-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí"; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về "Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng nhấn mạnh: Bên cạnh những đóng góp tích cực, ưu điểm, báo chí nước ta thời gian qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế: Một số báo thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, chưa phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, chưa đúng định hướng thông tin của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản, gây tác động xấu đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Một số chạy theo lợi nhuận, “thương mại hóa” đơn thuần, thậm chí có khi hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích; chạy theo thị hiếu tầm thường, thông tin nặng về những mặt tiêu cực, khuyết điểm, mặt trái của xã hội, chưa chú trọng thông tin những mặt tích cực, người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua. Nhiều báo chưa chú trọng đến việc đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, chưa tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khẳng định tính ưu việt của chế độ XHCN. 

Từ nhận diện rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do công tác xây dựng Đảng chưa được quan tâm đúng mức, nhiều nơi chưa đạt yêu cầu, đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đưa ra 5 giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí hiện nay. Trong đó chú trọng các giải pháp xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng; xác định mối quan hệ chặt chẽ giữa đảng bộ, chi bộ với tổng biên tập (giám đốc) và các tổ chức liên quan; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng kết nạp, rèn luyện, sàng lọc đảng viên…


Đ/c Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội thảo, đồng chí cho rằng đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan báo chí triền khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí của mình.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò của các tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí, đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của các cơ quan báo chí hiện nay.

Đồng chí cho rằng, ở cơ quan báo chí nào quan tâm đến công tác xây dựng Đảng ở đó hoạt động báo chí ổn định, phát triển, ít có sai phạm, nhất là những sai phạm liên quan đến công tác cán bộ. Nơi nào buông lỏng công tác xây dựng Đảng ở đó dễ xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ và hoạt động báo chí.

Đồng chí đề nghị mỗi tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí phải là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức trong sáng, góp phần phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chủ quản, người đứng đầu các cơ quan báo chí cần nhận thức đúng đắn công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; phải quan tâm, coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt trong các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động báo chí. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt nghiêm các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên để mỗi người làm báo phát huy và làm tròn sứ mệnh của mình.

Các tổ chức đảng phải thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, phóng viên, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ những người làm báo.

Các cơ quan báo chí phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí, biểu dương những tổ chức đảng có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan báo chí khi có vi phạm.

Trước những thời cơ, thách thức đối với báo chí hiện nay, việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí là một đòi hỏi cấp thiết, một nhiệm vụ quan trọng, cần được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan báo chí trong tình hình hiện nay.


Thanh Xuân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS