Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020
12:17' 18/12/2019

Sáng 18-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương dự.
Đ/c Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trình bày Chuyên đề Công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020.

Trình bày Báo cáo Tổng kết Công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo nêu rõ: Năm 2019, tình hình thế giới và trong nước liên tục biến động, có nhiều yếu tố tích cực, thuận lợi, song có cả diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường, có tác động trực tiếp và gián tiếp đến công tác xây dựng đảng nói chung và công tác tuyên giáo nói riêng, trong đó có công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Ở trong nước, những thành quả hơn 30 năm đổi mới, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng; quản lý, tổ chức thực hiện sát sao của Chính phủ và chính quyền các cấp đã thu được những kết quả tích cực trên nhiều mặt, kinh tế tiếp tục có những bước phát triển, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững, đặc biệt là kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ… đã có những tác động mạnh mẽ, tích cực đến công tác xây dựng Đảng, trong đó có sự đóng góp của công tác tuyên giáo.
Đ/c Nguyễn Minh Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo trình bày Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao và tổ chức thực hiện thành công 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo. Xác định nhiệm vụ công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, do đó các cấp ủy đảng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm về chất lượng, đối tượng, tiến độ, thời gian, đáp ứng yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối. Công tác lý luận chính trị, tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội được các cấp ủy đảng quan tâm, tổ chức thực hiện khá bài bản, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Trung ương. Công tác tuyên truyền và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được coi trọng; cấp ủy các cấp đã phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông và các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, làm cho công tác tuyên truyền chủ động, kịp thời, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin - tuyên truyền của các cấp ủy, chính quyền. Công tác khoa giáo; xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo được quan tâm, nhất là xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cấp ủy viên các cấp được coi trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Khối đã xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức hội nghị quán triệt việc thực hiện chuyên đề năm 2019 đến các cấp ủy trực thuộc với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện chuyên đề và tiến tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh….

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của Đảng và đất nước. Tình hình thế giới và khu vực theo dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt nhưng kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, những yếu kém trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao đã tạo ra nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung của công tác tuyên giáo Đảng ủy Khối.  

Cũng trong hội nghị, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo: Công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng.
Minh Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS