Thời sự - Chính trị
Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị
22:52' 26/2/2020
Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Trong 2 ngày 25 và 26-2-2020, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức các Hội nghị góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ. Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì các hội nghị.

Buổi sáng 25-2, thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số đảng đoàn ở Trung ương; đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Buổi chiều 25-2, thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Sáng ngày 26-2 thành phần tham dự gồm các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư của 21 tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Bắc (không bao gồm 7 tỉnh: Thái Bình, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Cùng tham dự có lãnh đạo một số vụ của Ban Tổ chức Trung ương và thành viên Tổ Biên tập.


Đồng chí Phan Thăng An, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Tổ Biên tập trình bày tóm tắt những nét chính của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị

Trước đó, Ban Tổ chức Trung ương đã thành lập Tổ Biên tập, xây dựng đề cương, biểu mẫu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của 99/109 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; nghiên cứu khảo sát tại 8 cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng các dự thảo, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản và tổ chức 5 hội nghị để lấy ý kiến góp ý trực tiếp của 126 cấp ủy, tổ chức đảng, các ban đảng trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng dự thảo các văn bản của Tổ Biên tập, đặc biệt bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị được thể hiện một cách khoa học. Đồng thời, các đại biểu trao đổi, đóng góp thêm một số ý kiến về bố cục, kết cấu, câu chữ... của Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ và Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy định này.

Kết luận các hội nghị, đồng chí Hà Ban cảm ơn những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí đề nghị trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Tổ Biên tập tổng hợp, tiếp thu tối đa, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình Ban Bí thư bổ sung, sửa đổi Quy định số 260-QĐ/TW bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn.
T. Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS