Thời sự - Chính trị
Tích cực quán triệt, thực hiện nghiêm túc kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII)
21:1' 26/5/2020

Tích cực hoàn thiện, quán triệt sâu sắc, toàn diện, thực hiện nghiêm túc kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII); theo dõi, nắm tình hình đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở; tập trung hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Đó là chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị giao ban định kỳ đánh giá kết quả công tác từ ngày 18 đến 25-5-2020, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII); đồng thời, nhấn mạnh việc tiếp thu, hoàn thiện các nội dung đã trình Hội nghị về tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và xây dựng phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII; quy định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với việc chung tay ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19, tham dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung triển khai các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Các tổ biên tập đã đi khảo sát thực tế, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các nhà khoa học, các chuyên gia để hoàn thiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đến nay, các chi bộ đã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tích cực chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình, kết quả và phân công cán bộ dự một số đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở; cử cán bộ tham gia đoàn công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư; tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin tiểu sử, nhận xét đánh giá, xếp loại hằng năm các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII; theo dõi, hướng dẫn việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Triển khai kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị và thi tuyển công chức năm 2020 vào cuối tháng 5-2020; tiếp tục giúp đỡ xã Kim Quan (Tuyên Quang) xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu…

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tập trung hoàn thiện “Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và Phương hướng công tác nhân sự khóa XIII”, quy định về “Tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở, chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành đánh giá tình hình, kết quả tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, triển khai công tác tháng 6-2020 và hoàn thành tốt các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao theo tiến độ và bảo đảm chất lượng.

“Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn kết quả nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp”.

Trích Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS