Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XII)
22:10' 14/10/2020

Chiều 14-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương báo cáo tại hội nghị.

                                                             Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các đảng uỷ trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5-10 đến ngày 9-10-2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) họp Hội nghị lần thứ 13. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Các văn bản gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 và dự báo cả năm 2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm và thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự; đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XIII). Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) đến Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII); Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự để Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện quy trình, trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cũng tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài thông tin về các nội dung chính của Hội nghị lần thứ 13, đồng chí Vũ Đức Nam còn thông tin tới cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương những nội dung quan trọng trong bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS