Thời sự - Chính trị
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
17:46' 8/1/2021

Ngày 7-1, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.


Tham dự Hội thảo còn có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức, là dịp để cùng nhau trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và với lực lượng Công an; xác định rõ nội dung, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an và các ngành hữu quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng (ảnh trên) hoan nghênh và ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, các nhà khoa học dành cho Hội thảo. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng đến nay, ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, nhất là những bước ngoặt, thời điểm khó khăn của cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn có tầm quan trọng hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ đất nước và Nhân dân ta. Qua đó, mục đích của Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Thay mặt các cơ quan tổ chức Hội thảo, phát biểu bế mạc tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia thuộc các ban, bộ, ngành, địa phương và trong lực lượng CAND đã dành thời gian, trí tuệ, tâm huyết đóng góp cho sự thành công của Hội thảo; đồng thời chỉ rõ những nội dung mà Hội thảo đã đạt được. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng các cơ quan báo chí, truyền thông đã khẳng định tiếng nói chính thống, đấu tranh mạnh mẽ, liên tục để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tổ chức triển khai thông tin tuyên truyền đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; phản bác tin giả, thông tin sai lệch; phê phán các biểu hiện, hành vi sai trái đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lợi ích của nhân dân. Với cách chọn đề tài mang tính thời sự, cái nhìn trực diện, đấu tranh thẳng thắn, đã có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, nâng cao sức tự đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những chiêu bài kích động, xuyên tạc, bịa đặt gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, phản động, qua đó góp phẩn củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tiền đồ của đất nước…
P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS