Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 1-3 đến ngày 7-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương
17:30' 9/3/2021

Ban Tổ chức Trung ương tập trung cao độ chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII) và phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 8-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung cao độ chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII), hoàn thành Báo cáo về công tác bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu giới thiệu nhân sự diện Trung ương quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Tổ chức Trung ương tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tư liệu để trình chiếu tại Hội nghị tổng kết Ngành. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ trong toàn cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị trong tuần. Thời gian tới, Lãnh đạo Ban chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tham mưu về công tác nhân sự diện Trung ương quản lý tham gia Quốc hội khóa XV; phối hợp thẩm định và triển khai công tác cán bộ thường xuyên, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Hai là, tiếp tục bám sát địa bàn, nắm tình hình công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh. Phối hợp hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.  

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Chuẩn bị tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hoàn thành Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021.

Bốn là, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ban để xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: PG
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS