Thời sự - Chính trị
Tiếp tục lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 126
14:59' 17/8/2021

Sáng 17-8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” với 20 điểm cầu ban tổ chức các tỉnh, thành uỷ trên cả nước. Đây là 1 trong 3 hội nghị được tổ chức nhằm lấy ý kiến các địa phương, đơn vị về Dự thảo lần thứ nhất sửa đổi, bổ sung Quy định 126.


Toàn cảnh Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và đồng chí Phan Thăng An, Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) đồng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch số 13-KH/BTCTW ngày 7-5-2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Đề án sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, trong tháng 7-2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức các hội nghị tiếp thu ý kiến các tỉnh, thành uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Tổ biên tập Đề án đã xây dựng Dự thảo lần thứ nhất sửa đổi, bổ sung Quy định 126 với 7 chương, 27 điều.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu là đại diện ban tổ chức của các tỉnh, thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị của Tổ biên tập trong việc xây dựng Dự thảo Quy định và cơ bản thống nhất với nhiều nội dung của Dự thảo. Các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung để Tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 126 như: Các quy định chung (về tên gọi, kết cấu của Quy định; nguyên tắc và các khái niệm cơ bản; phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng…); Những vấn đề cần xem xét về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên (những vấn đề lịch sử chính trị theo chế độ cũ; an ninh quốc gia, phạm tội hình sự; trách nhiệm lãnh đạo, quản lý; vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống, hoạt động tôn giáo; quan hệ gia đình…); Việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; Xem xét vào cấp uỷ, làm lãnh đạo, quản lý, làm việc trong cơ quan, bộ phận và vị trí trọng yếu, cơ mật (bố trí, sử dụng cán bộ có sai phạm/có vấn đề chính trị/có vấn đề chính trị phức tạp); Việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài; Thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức,…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, phong phú mang tính thực tiễn cao của các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Quang Dương yêu cầu ngay sau Hội nghị, các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy hoàn thiện báo cáo góp ý theo các nội dung đã trao đổi hôm nay và gửi về Ban Tổ chức Trung ương. Trên tinh thần đó, Tổ biên tập sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung vào Dự thảo để trình Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương. 

Sắp tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các cấp uỷ, tổ chức đảng với đại diện là các đồng chí thường trực các tỉnh, thành uỷ đối với Dự thảo lần thứ hai. Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị, các đại biểu đại diện cho cấp uỷ, tổ chức đảng khi đó cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, xác đáng để xây dựng, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 126.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương cũng nhấn mạnh, công việc từ nay đến cuối năm của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vẫn hết sức nặng nề, đề nghị lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh, thành uỷ tiếp tục rà soát công việc, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng địa phương, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay.

Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS