Thời sự - Chính trị
Hội nghị trưởng ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương
18:31' 12/1/2022

Sáng 12-1 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trưởng ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến tới 67 điểm cầu. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.


Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Theo đó, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã chuyển sang yêu cầu mới, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ. Phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những bất cập đã được chỉ ra, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng; tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Ngoài ra, toàn Ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, như: Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND phát biểu tại điểm cầu Quân ủy Trung ương.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe ý kiến phát biểu của 13 đồng chí trưởng ban tổ chức các tỉnh, thành ủy và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ngành trong năm 2022. Các đồng chí đều đồng tình, nhất trí với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, ngoài ra có một số kiến nghị, đề xuất để hoạt động của ban tổ chức cấp ủy hoạt động hiệu quả hơn.


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) đã nêu ra 6 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, toàn Ngành phải dành sự quan tâm cho 2 vấn đề quan trọng sẽ trình Hội nghị BCH Trung ương trong năm 2022. Đó là tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trình Hội nghị Trung ương 5 và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trình Hội nghị Trung ương 6. Đến năm 2022, toàn Đảng có hơn 50.000 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5 triệu đảng viên và nếu tính cả đảng viên đang học tập, sinh sống ở nước ngoài chúng ta có hơn 11.000 đảng viên. Bởi vậy có khá nhiều vấn đề liên quan đến đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, cách thức tham gia sinh hoạt đảng ở những nơi đặc thù, nơi có hoàn cảnh đặc biệt, như: dịch bệnh, thiên tai, hay nơi biên giới, hải đảo….

Thứ hai, năm 2022 Ngành tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số nội dung quan trọng, trên cơ sở đó cấp ủy đảng sẽ cụ thể hóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vừa qua, lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Quản lý, Ban Chỉ đạo quản lý biên chế trình Bộ Chính trị biên chế cho giai đoạn 2022-2026 của toàn hệ thống chính trị. Để làm được việc này, trong 2 năm qua Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn, yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tiến hành xây dựng đề án vị trí việc làm và tiếp tục rà soát chức danh nhiệm vụ. “Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta có thể tạo được bước chuyển mới thực sự trong phân cấp quản lý và sử dụng biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh

Thứ ba, năm 2022 có nhiều nhiệm vụ nhưng toàn Ngành cũng không quên những nhiệm vụ của năm 2021 và những năm trước đó; phải tiếp tục vận hành đưa vào cuộc sống.

Toàn cảnh Hội nghị. 

Thứ tư, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới cách thức triển khai. Ban Tổ chức Trung ương đã điều chỉnh hoạt động giao ban. Đối với giao ban với ban tổ chức chỉ còn 2 giao ban vào tháng 3, tháng 9 còn tháng 6 là giao ban theo khu vực. Cuối năm sẽ có 2 hội nghị: hội nghị trưởng ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương và hội nghị tổng kết Ngành. 

Thứ năm về các kiến nghị và ý kiến phát biểu tại Hội nghị này, Lãnh đạo Ban sẽ thảo luận với các cục, vụ, đơn vị để giao nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo cục, vụ, đơn vị nghiên cứu; những vấn đề cần trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban sẽ sớm trình xin ý kiến.

Thứ sáu, trong năm 2022 Trung ương Đảng yêu cầu công việc rất cao đối với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai không thể không quan tâm đến vấn đề chung của đất nước như phòng, chống dịch bệnh COVID-19… “Năm 2022 nhiệm vụ Ban Tổ chức Trung ương được giao chiếm 21,34% với 19 công việc cụ thể. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, yêu cầu cao, tôi mong các đồng chí phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để có thể làm tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS