Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh từng là thầy giáo và đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, trong đó có công tác đào tạo giáo viên, giảng viên các cấp. Người đã nêu một hệ thống quan điểm phong phú, hoàn chỉnh, khoa học, cách mạng về giáo dục Việt Nam và đã thực hiện mang lại những thành quả lớn lao trong nhiều thập niên của lịch sử Việt Nam nói chung và của lịch sử giáo dục nói riêng.
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Bác Hồ có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt nam, đã động viên và phát huy cao độ sức mạnh của dân tộc và giai cấp, tranh thủ được sự đồng tình quốc tế. Mỗi lần đọc lại Di chúc của Bác ta càng thấm hơn ý nghĩa to lớn đại đoàn kết.
Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh cần thấu hiểu, vận dụng và thường xuyên kiên trì rèn luyện theo nguyên tắc, giá trị định hướng từ tư tưởng của Người vào cương vị, chức trách, nhiệm vụ cụ thể. Trước hết, mỗi chủ thể xác định, củng cố cho mình một niềm tin, động cơ, động lực quyết tâm rèn luyện theo phong cách tư duy của Người. Trên cơ sở ấy xác định rõ mục đích cơ bản phải tạo được tư duy độc lập, sáng tạo, với các sắc thái riêng. Khắc phục triệt để tính chủ quan, nôn nóng, nhất thời. Thường xuyên nung nấu, tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng ở từng khâu, từng mặt, từng phương diện của học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh và từng bước thực hiện các bước chuyển hóa có tính tổng hợp đưa tư duy độc lập, sáng tạo từ thấp lên cao.
Nắng xuân ấm áp, hoa xuân nở rộ, len lỏi đến từng ngôi nhà, góc phố, báo hiệu xuân đang về trên khắp nẻo đường quê. Hải Hậu vào xuân với khí thế của một miền quê thuần nông đã “ngoạn mục” đạt đích nông thôn mới (NTM) rất sớm và đang trên đà xây dựng vùng quê bền vững, phát triển.
Muốn lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới hiện nay, nhất thiết phải nhận thức sâu sắc quan điểm Đảng có vững cách mạng mới thành công của Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí...ngay trong Đảng. Mặt khác, tích cực, chủ động đấu tranh khắc phục biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững sự trong sạch nội bộ Đảng.
Trước tác động của nhiều yếu tố, người cán bộ, đảng viên phải giữ vững lập trường, kiên định thực hiện triệt để nguyên tắc tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời. Ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chủ động đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật.
Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dân chủ là chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi công việc. Vấn đề có ý nghĩa then chốt phải quyết liệt cải cách hành chính, phát huy dân chủ. Đây là một nội dung làm trong sạch nội bộ vì sự tồn tại vững mạnh hệ thống chính quyền quốc gia.
Với đặc thù là trường đào tạo chuyên ngành về y - dược, việc học tập phong cách làm việc của Hồ Chí Minh càng trở nên cần thiết. Vì vậy, các cán bộ, giảng viên phải thường xuyên tràu dồi, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên lớn mạnh.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng nền quốc phòng và chỉ có như vậy, chúng ta mới xây dựng được nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực quốc phòng, lực lượng quốc phòng và thế trận quốc phòng. Không những thế, đó phải là nền quốc phòng độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, ngày càng hiện đại, có sự gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng với an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa - xã hội,…
Trận “Điện Biên Phủ trên không” là một minh chứng cho chí khí quật cường, sự thông minh quả cảm, quyết chiến đấu đến cùng của quân và dân ta, cũng là biểu hiện sinh động tư tưởng chiến tranh nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhớ ơn Người, trong những ngày này khi cả nước kỷ niệm 45 năm chiến thắng B.52 trên bầu trời Hà Nội, chúng ta càng nhớ thương Bác, ra sức học tập rèn luyện, chuẩn bị chống chiến tranh từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: