Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nắng xuân ấm áp, hoa xuân nở rộ, len lỏi đến từng ngôi nhà, góc phố, báo hiệu xuân đang về trên khắp nẻo đường quê. Hải Hậu vào xuân với khí thế của một miền quê thuần nông đã “ngoạn mục” đạt đích nông thôn mới (NTM) rất sớm và đang trên đà xây dựng vùng quê bền vững, phát triển.
Muốn lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới hiện nay, nhất thiết phải nhận thức sâu sắc quan điểm Đảng có vững cách mạng mới thành công của Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí...ngay trong Đảng. Mặt khác, tích cực, chủ động đấu tranh khắc phục biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững sự trong sạch nội bộ Đảng.
Trước tác động của nhiều yếu tố, người cán bộ, đảng viên phải giữ vững lập trường, kiên định thực hiện triệt để nguyên tắc tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời. Ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chủ động đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật.
Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dân chủ là chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi công việc. Vấn đề có ý nghĩa then chốt phải quyết liệt cải cách hành chính, phát huy dân chủ. Đây là một nội dung làm trong sạch nội bộ vì sự tồn tại vững mạnh hệ thống chính quyền quốc gia.
Với đặc thù là trường đào tạo chuyên ngành về y - dược, việc học tập phong cách làm việc của Hồ Chí Minh càng trở nên cần thiết. Vì vậy, các cán bộ, giảng viên phải thường xuyên tràu dồi, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên lớn mạnh.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng nền quốc phòng và chỉ có như vậy, chúng ta mới xây dựng được nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực quốc phòng, lực lượng quốc phòng và thế trận quốc phòng. Không những thế, đó phải là nền quốc phòng độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, ngày càng hiện đại, có sự gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng với an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa - xã hội,…
Trận “Điện Biên Phủ trên không” là một minh chứng cho chí khí quật cường, sự thông minh quả cảm, quyết chiến đấu đến cùng của quân và dân ta, cũng là biểu hiện sinh động tư tưởng chiến tranh nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhớ ơn Người, trong những ngày này khi cả nước kỷ niệm 45 năm chiến thắng B.52 trên bầu trời Hà Nội, chúng ta càng nhớ thương Bác, ra sức học tập rèn luyện, chuẩn bị chống chiến tranh từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bác Hồ khẳng định: muốn chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí thì phải dân chủ. Lời dạy của Bác đã đi qua một nửa thế kỷ nhưng càng ngẫm càng thấy chính xác như một nguyên lý, bao quát như một định luật. Ngày nay bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã ở mức trầm trọng, trở thành quốc nạn, tầm cỡ phá hoại quốc gia, lời nói của Bác nóng bỏng tính thời sự. Học tập tư tương đạo đức phong cách của Người có nghĩa là mọi cấp, mọi ngành, mọi người cần thực hành dân chủ, chống bệnh quan liêu - bài học chưa bao giờ cũ.
Thanh niên là lực lượng quan trọng của xã hội, có vai trò quan trọng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, là lớp người đại diện cho tương lai xã hội. Do đó, thanh niên phải có sức khỏe và trí tuệ tốt mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng của Đảng và nhân dân giao cho.
Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng ở đơn vị cơ sở, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực trên thực tế. Chi bộ cũng là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công tác cho đảng viên, làm công tác kết nạp đảng viên; tiến hành kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên, loại những phần tử hủ hóa ra khỏi Đảng. Để cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được kết quả, các chi bộ càng phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: