Văn hóa - Xã hội
Kết quả tuần thứ mười ba Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
14:32' 5/12/2016

1.431 là số lượt người dự đoán đúng tất cả đáp án của Ban Tổ chức trong Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười ba. Đây cũng là con số mà bạn Ngô Thị Chinh (Thanh Hóa) dự đoán chính xác để giành giải Nhất cuộc thi tuần qua.Đáp án cuộc thi tuần thứ mười ba:

Câu hỏi 1:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 2:
Phương án 2: Trong xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu - nghèo, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững.

Câu hỏi 3:

Phương án 1: Ngân sách nhà nước dành cho y tế phải được điều chỉnh theo hướng đầu tư tập trung cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển và hải đảo…

Câu hỏi 4:
Phương án 2:  Thành tích cao.

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.431 người.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 13 thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất:  Ngô Thị Chinh
                   Thôn Thu Hảo, xã Quảng Cư
                   Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
                   Điện thoại: 0167.723.6123
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.431 người.

(Thời gian tham gia thi: 23h59’ ngày 3-12-2016).

Giải Nhì:  Trương Công Trường
                 Khu phố 3, đường Kênh Trung ương
                 Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
                 Điện thoại: 0121.824.3213          
Trả lời đúng; dự đoán 1.430 người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 0h44’ ngày 30-11-2016).

Giải Ba:   Lê Minh Trí
                Sinh viên Đại học Ngoại thương
                Điện thoại: 0918.437.143          
Trả lời đúng; dự đoán 1.432 người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 21h37’ ngày 3-12-2016).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười bốn (diễn ra từ ngày 05 đến ngày 12-12-2016) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong Văn kiện Đại hội XII về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu?


Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1: Chú trọng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng có sẵn trong tự nhiên, vật liệu tái chế.

Phương án 2:
Chú trọng sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, vật liệu mới.

Phương án 3:
Chú trọng sử dụng năng lượng hạt nhân, năng lượng bền vững, vật liệu hỗn hợp.

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII xác định “Ngăn chặn và (…) khắc phục sự xuống cấp của môi trường tự nhiên do chủ quan con người, nhất là do các dự án phát triển kinh tế gây ra”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1: Triệt để.

Phương án 2: Một bước.

Phương án 3:
Từng bước.

CÂU HỎI 3: Đảng ta xác định bảo vệ môi trường tự nhiên vừa là nội dung, vừa là mục tiêu gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
Phát triển bền vững.

Phương án 2:
Ổn định xã hội.

Phương án 3:
Tăng trưởng kinh tế.

CÂU HỎI 4: Hạn chế tối đa và tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô và chỉ qua chế biến sơ, thúc đẩy chế biến sâu”. Nhiệm vụ này được Văn kiện Đại hội XII đề ra thuộc lĩnh vực nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Phương án 2: Quản lý tài nguyên.

Phương án 3:
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Ban Tổ chức Cuộc thi

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS