Như vậy, giá trị thương hiệu của Viettel tăng 35,8% tức hơn 1 tỷ USD so với năm 2018. Giá trị của Viettel được đánh giá cao do sự hiện diện và đóng góp ở 10 thị trường nước ngoài. Điều này cho thấy Viettel đã trở thành một doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

Viettel đã trở thành một doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao trên trường quốc tế
(Ảnh: Diệu Linh)

Ông David Haigh, CEO của Brand Finance cho biết: “Mỗi năm Brand Finance thực hiện đánh giá khoảng 5.000 thương hiệu toàn cầu với 40 lĩnh vực khác nhau trên nhiều tiêu chí như doanh thu, chỉ số sức mạnh thương hiệu,… Việc nằm trong 500 thương hiệu có giá trị nhất chứng minh Viettel là thương hiệu vững mạnh.”

Danh sách 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới bao trùm nhiều lĩnh vực như viễn thông, công nghệ, ô tô, dầu khí… với những cái tên lớn như Amazon, Apple, Google, Mercedes-Benz, Shell và Telstra.

Khoảng 500 doanh nghiệp Đông Nam Á được đưa vào đánh giá, chỉ có 8 thương hiệu lọt vào danh sách này, bao gồm 3 lĩnh vực viễn thông, dầu khí và ngân hàng. 

Năm 2018, Viettel đã đẩy mạnh chuyển dịch hướng đến một doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp toàn cầu. Đây cũng là một năm thành công trong lĩnh vực viễn thông nước ngoài với doanh thu dịch vụ tăng 20%, thuê bao di động tăng gần 70% và dòng tiền chuyển về nước đạt 240 triệu USD (tăng hơn 3% so với 2017).