Văn hóa - Xã hội
Hậu Giang: Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn
23:48' 12/9/2019

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh thực hiện và tổ chức lưu trữ, bảo quản, sử dụng, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cho Tổng cục Khí tượng - Thủy văn.

Đây cũng là đầu mối tiếp nhận thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn từ các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh, từ các cá nhân, tổ chức hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh thông qua việc cấp địa chỉ, tần số, cổng thông tin điện tử và các phương tiện liên lạc khác để thu nhận thông tin, dữ liệu từ chủ công trình. Dữ liệu khí tượng thủy văn được quan trắc và tiếp nhận sẽ là cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định hành lang kỹ thuật, cắm mốc, bảo vệ công trình khí tượng thủy văn theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các đơn vị có liên quan báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về các nhiệm vụ trong lĩnh vực khí tượng thủy văn….

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thẩm tra nguồn gốc các số liệu về lĩnh vực khí tượng thủy văn; thực hiện công tác điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành và quy định của pháp luật; cung cấp kịp thời, chính xác thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; cảnh báo, thông báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm (áp thấp nhiệt đới, bão, giông, sét, lốc xoáy, mưa lớn, lũ lụt, triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn,...).

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS