Văn hóa - Xã hội
Lợi nhuận quý I của Viettel Global tăng 600% nhờ thị trường Đông Nam Á
23:16' 24/5/2020
Kết quả kinh doanh cua Viettel Global.
Doanh thu từ cả 3 khu vực Đông Nam Á, Mỹ La-tinh và châu Phi đều tăng trưởng 2 chữ số trong quý đầu năm.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel – Viettel Global (Upcom: VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I-2020. Theo đó, VGI tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự cải thiện của hoạt động kinh doanh lõi cũng như diễn biến tích cực của tỷ giá.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 13%, từ 3.800 tỷ lên 4.300 tỷ đồng. Lãi gộp qua đó tăng 24%, từ 1.322 tỷ lên 1.634,5 tỷ đồng. Biên lãi gộp tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 38%.

Thị trường Đông Nam Á vẫn đóng góp gần ½ tổng doanh thu với 2.100 tỷ đồng. Tiếp đến là thị trường châu Phi với gần 1.500 tỷ và Mỹ La-tinh với 600 tỷ đồng. Doanh thu từ cả 3 thị trường đều tăng trưởng 2 chữ số so với quý I-2019.


Telemor thương hiệu Viettel tại Timor Leste

Doanh thu của Viettel Global bao gồm 6 thị trường là Ti-mo Let-xtê, Căm-pu-chia (Đông Nam Á), Hai-i-ti (Mỹ La-tinh) và Mô-dăm-bích, Tan-da-ni-a cùng Bu-run-đi (châu Phi). Các thị trường khác không hợp nhất doanh thu gồm có Pê-ru do thuộc sở hữu trực tiếp Tập đoàn Viettel, 2 thị trường nắm giữ dưới 50% vốn là Mi-an-ma, Lào cùng với công ty Viettel Ca-mơ-run đã được phân loại lại từ công ty con thành khoản đầu tư dài hạn khác nên Viettel Global không hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty này.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tăng gần 6 lần so với cùng kỳ, từ 118 tỷ lên 679 tỷ đồng do kết quả kinh doanh của công ty liên kết tốt hơn rất nhiều so với cùng kỳ, nổi bật là Mytel (Viettel Myanmar).

Báo cáo của Viettel Global cho thấy sự tăng trưởng của các công ty liên kết trong quý I với tổng doanh thu tăng gấp đôi từ 2.459 tỷ lên 5.060 tỷ đồng và lợi nhuận thuần tăng từ 241 tỷ lên 1.385 tỷ đồng.  Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ Viettel Mi-an-ma. Bên cạnh đó, Viettel Global còn 2 công ty liên kết khác là Star Telecom vận hành mạng viễn thông Unitel tại Lào và Viettel Căm-pu-chia vận hành mạng viễn thông Metfone tại Căm-pu-chia.

Với diễn biến tích cực của tỷ giá, lãi thuần hoạt động tài chính (doanh thu tài chính trừ chi phí tài chính) đạt dương 72 tỷ so với mức âm 500 tỷ của cùng kỳ. Trong quý vừa qua Viettel Global đã ghi nhận 742 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá trong khi con số tương ứng của cùng kỳ chỉ gần 8 tỷ.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế quý I của Viettel Global tăng trưởng xấp xỉ 600%, từ 166 tỷ lên 1.157 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng từ 72 tỷ lên 963 tỷ đồng. 

Tại thời điểm 31-3-2020, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt lần lượt là 62.849 tỷ và 43.214 tỷ đồng. 
P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS