Những thời điểm đáng nhớ

Tháng 8-1965: Xuất bản số đầu tiên: 48 trang, khổ 19x26cm, bìa 2 màu, 4 chuyên mục, 14 bài, 5 tin. 2 tháng 1 kỳ.

Tháng 1l-1966: Bắt đầu xuất bản mỗi tháng 1 kỳ.

Tháng 12-1968: Ban Tổ chức Trung ương ra Nghị quyết số 308 NQ-TC về một số điểm kiện toàn Tạp chí Xây dựng Đảng.

Tháng 9-1969: Lần đầu xuất bản số đặc biệt - Số về Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 3-1977: Lần đầu Tạp chí ra phụ trương (24 trang).

Năm 1977: Lần đầu tiên Đoàn đại biểu Tạp chí Xây dựng Đảng sang thăm và làm việc với Tạp chí Sinh hoạt Đảng của Đảng Cộng sản Liên Xô.

Năm 1978: Lần đầu tiên Đoàn đại biểu Tạp chí Sinh hoạt Đảng của Đảng Cộng sản Liên Xô sang thăm và làm việc với Tạp chí Xây dựng Đảng.

Tháng 1-1979: Lần đầu Tạp chí chỉ in có 24 trang - do khó khăn về gíấy.

Năm 1980: Lần đầu tiên phối hợp với cấp uỷ địa phương xuất bản sách về công tác tổ chức, xây dựng Đảng - cuốn: “Huyện uỷ Hải Hậu lãnh đạo và chỉ đạo thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”.

Năm 1982: Lần đầu Đoàn đại biểu Tạp chí Xây dựng Đảng đi dự Hội nghị quốc tế các tạp chí về công tác đảng của các đảng cộng sản và công nhân ở các nước XHCN, tổ chức tại Pra-ha nước CHXHCN Tiệp Khắc.

Lần đầu Tạp chí Xây dựng Đảng dự thi giải báo chí toàn quốc: đạt 1 giải nhì, 2 giải ba.

Tháng 12-1983: Lần đầu tiên Tạp chí xuất bản số chuyên đề về đảng bộ tỉnh, thành - Số về Đảng bộ TP. Hà Nội.

Năm 1989: Lần đầu Tạp chí có số thu trội hơn số chi, được Ban Tài chính - Quản trị Trung ương cho trích thưởng.

Tháng 7-1991: Lần đầu tiên Tạp chí dành một trọng tâm tuyên truyền về công tác tổ chức, xây dựng đảng của các đảng bộ tỉnh, thành; bìa in 4 màu, có ảnh màu. Đây cũng là số về Đảng bộ TP. Hà Nội.

Lần đầu Nhà nước giao cho Tổng biên tập quyết định giá bán tạp chí.

Tháng 1-1994: Lần đầu Tạp chí Xây dựng Đảng tham dự Hội báo xuân do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Tháng 7-1994: Lần đầu Đoàn đại biểu Tạp chí KOSANG PHAK của Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào sang thăm và làm việc với Tạp chí Xây dựng Đảng.

Tháng 6-1995 : Lần đầu Đoàn đại biểu Tạp chí Xây dựng Đảng sang thăm và làm việc với Tạp chí KOSANG PHAK của Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào.

Tháng 6-1998: Lần đầu Tạp chí tổ chức Hội thảo nghiệp vụ có quy mô rộng với đề tài: “Nâng cao tính chiến đấu trên Tạp chí Xây dựng Đảng”.

Tháng 8-1998: Số Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử đầu tiên được đưa lên mạng thông tin toàn cầu Internet với dung lượng tương đương 300 trang in.

Tháng 5-1999: Lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi báo chí toàn quốc về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và công tác xây dựng Đảng” do Tạp chí làm tham mưu.

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quyết định số 200 QĐ-TC/TW về Quy chế làm việc của Tạp chí Xây dựng Đảng.

Tháng 8-1999: Nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in hằng tháng được đưa lên mạng thông tin điện tử giữa các cơ quan đảng, đoàn thể và nhà nước.

Tháng 8-2000: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tháng 8-2002: Bắt đầu nối mạng nội bộ trong Toà soạn.

Tháng 4-2003: Bắt đầu xuất bản 56 trang.

Tháng 2-2005: Tham gia Hội báo xuân. Lần đầu tiên đạt giải bìa Tạp chí số Xuân (Ất Dậu).

Tháng 8-2005: Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tháng 10-2005: Bắt đầu xuất bản 64 trang.

Tháng 8-2009: Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử đổi mới giao diện sau 10 năm hoạt động.

Tháng 12-2009: Bắt đầu xuất bản 68 trang.

Ngày 28-2-2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép trú đóng và hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Văn phòng đai diện Tạp chí Xây dựng Đảng ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

 

LỜI RA MẮT BẠN ĐỌC

Đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng số 1, tháng 8-1965

         

Đã từ lâu, chúng ta hằng mong mỏi có một tập san chuyên bản về công tác tổ chức và xây dựng Đảng. Đó là yêu cầu của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng và cũng là của đông đảo cán bộ trong Đảng nói chung. Yêu cầu đó xuất phát từ chỗ công tác xây dựng Đảng luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng ta, nhất là trong thời kỳ hiện nay, khi mà sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đòi hỏi phải củng cố Đảng vững mạnh, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng hơn bao giờ hết.

 

Công tác tổ chức và xây dựng Đảng là một trong những công tác lâu đời nhất của Đảng có phạm vi rộng rãi, có nội dung phong phú, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu; đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng khá đông đảo và chẳng riêng số đồng chí này, mà bất kể đảng viên, cán bộ ở cương vị nào, ở ngành nào cũng đều, hoặc ít hoặc nhiều, có nhiệm vụ làm công tác tổ chức và xây dựng Đảng.

Trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng, biết bao vấn đề về chủ trương, chính sách cần được quán triệt trong cán bộ các cấp, các ngành. Biết bao kinh nghiệm hay của các địa phương và các ngành cần được phổ biến rộng rãi để cùng trao đổi và học tập lẫn nhau. Để làm những việc đó, chúng ta đã có các thông tri, chỉ thị của Đảng, có các hội nghị tổng kết và sơ kết công tác, v.v… đồng thời việc xuất bản Nội san cũng không thể thiếu.

Vì những lẽ đó, Ban Tổ chức Trung ương đã quyết định xuất bản Nội san Xây dựng Đảng và giao cho nó nhiệm vụ:

1. Góp phần truyền đạt đường lối, chính sách của Trung ương Đảng và chủ trương,  kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức và xây dựng Đảng.

2. Góp phần vào việc hướng dẫn công tác, phổ biến kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cơ quan tổ chức các cấp và các cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

3. Góp phần vào việc bồi dưỡng lý luận về công tác tổ chức và xây dựng Đảng cho các cơ quan và cán bộ đó.

Để giúp cho Nội san làm tròn được nhiệm vụ của nó, các đồng chí hãy:

1. Thường xuyên góp ý kiến nhận xét, phê bình Nội san về nội dung bài vở.

2. Cung cấp tài liệu, phản ánh kinh nghiệm và những khó khăn mắc mứu trong công tác của địa phương và ngành mình; tham gia viết bài cho Nội san.

3. Phổ biến rộng rãi Nội san trong đông đảo cán bộ, đảng viên, trước hết là các cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu Nội san và vận dụng đúng đắn vào tình hình cụ thể của đơn vị mình.

Được sự giúp đỡ rộng rãi và tích cực của các đồng chí, Nội san nguyện sẽ cố gắng phấn đấu góp một phần vào việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, vào việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức và xây dựng Đảng.

Phản hồi

Mới nhất

Xem nhiều nhất