Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Kon Tum

Ngày 19-9, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Kon Tum.

Bình Thuận đề nghị Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch và 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính những cán bộ liên quan thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc

Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; ông Nguyễn Thanh Long về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

3 kinh nghiệm trong công tác luân chuyển cán bộ ở Gia Lai

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017, BTV Tỉnh ủy Gia Lai đã kịp thời chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên các nội dung cơ bản, trọng tâm của Quy định để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện. Sau khi triển khai Quy định số 98-QĐ/TW, công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể.

Nâng cao chất lượng công chức văn phòng - thống kê cấp xã ở các huyện miền núi Nghệ An

Công chức văn phòng - thống kê đóng vai trò quan trọng trong công tác thu thập dữ liệu thống kê tại địa phương. Để phát huy năng lực của công chức văn phòng - thống kê các xã miền núi ở Nghệ An hiện nay, cần có sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương hơn nữa, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, công chức văn phòng - thống kê nói riêng năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quảng Nam nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thực hiện thành công Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới sẽ là giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh...

Hà Giang ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25-2-2022 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Những điểm mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Ngày 8-2-2022, Ban Bí thư ban hành Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (gọi tắt là Quy định 57). Quy định 57 thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, phù hợp với đối mới công tác cán bộ nói chung. Quy định 57 bao quát tất cả 3 cấp đào tạo lý luận chính trị, gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bên liên quan trong việc hoạt động đào tạo lý luận chính trị từ Trung ương tới cơ sở. Toàn văn Quy định 57 đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. Bài viết này tập trung giới thiệu những điểm mới, mấu chốt nhất trong Quy định này.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất