Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, góp phần tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong Đảng, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là hết sức nặng nề. Theo đó, cần xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; hoàn chỉnh quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cùng với đó, cần kiểm soát được quyết định, hành vi của chính những người làm công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Đào Duy Tùng với việc bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của Đảng

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Đào Duy Tùng đã có những cống hiến rất lớn cho sự nghiệp cách mạng. Đồng chí không chỉ là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng mà còn là một nhà cách mạng, tư tưởng - lý luận xuất sắc mà lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là những người làm công tác giáo dục lý luận chính trị, những người làm công tác tư tưởng - lý luận học tập và noi theo.

Nhớ về đồng chí Đào Duy Tùng - người lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận sâu sắc, vững chắc - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đào Duy Tùng là người lãnh đạo công tác tư tưởng và làm công tác tư tưởng lý luận sâu sắc, vững chắc, là tấm gương sáng mẫu mực về đạo đức, tác phong. Đồng chí là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

65 năm mở đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại của dân tộc Việt Nam

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là con đường huyết mạch, con đường đi vào huyền thoại của dân tộc Việt Nam.

Hiệp định Giơ - ne - vơ 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Giơ - ne - vơ vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

Truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc được phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là qua 56 ngày đêm của Chiến dịch Điện Biên Phủ, tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bài học kinh nghiệm về vận dụng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm trước cần được tiếp tục phát huy trong công cuộc đổi mới hôm nay.

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

Lịch sử đã minh chứng, Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết tinh của đường lối, nghệ thuật quân sự đúng đắn, sáng tạo; chiến thắng của lòng yêu nước quả cảm với tinh thần quyết chiến quyết thắng, đoàn kết một lòng của của cả dân tộc Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những trận đánh nổi bật của thế kỷ XX

Theo Tiến sỹ Sô-kô-lốp, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến kéo dài 8 năm của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và trở thành một trong những trận chiến quan trọng nhất trong lịch sử thế kỷ XX, được các học viện quân sự trên thế giới nghiên cứu và được gọi là trận Xta-lin-grat của Việt Nam.

Uy tín của Đảng và niềm tin của Nhân dân

Không còn uy tín là mất niềm tin và mất niềm tin là mất tất cả, vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng phải thực sự gương mẫu, thực sự liêm chính trong sạch, vững mạnh; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước phải hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân, đem lại cuộc sống khá giả cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân… Thực hiện được những điều đó, thì Nhân dân sẽ mãi một lòng sắt son đối với Đảng.

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nghệ thuật quân sự đỉnh cao

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố vô cùng quan trọng là nghệ thuật quân sự đỉnh cao của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá chính xác tình hình, Đảng ta đã đưa ra những chỉ đạo đúng đắn về chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật chiến đấu để giành toàn thắng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất