Sức xuân của Đảng trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Đảng của chúng ta Xuân này tròn 93 tuổi. Những ngày này, cả đất nước đang vui mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm vui, niềm tự hào về Đảng quang vinh đang được nhân lên, bồi đắp mỗi ngày.

Đảng mãi là ánh sáng soi đường

Trên thế giới không có một chính đảng nào được nhân dân tự nhận là Đảng ta, trừ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo Nhà nước, các tổ chức chính trị và toàn xã hội. Bởi lẽ, mục đích duy nhất và cao cả của Đảng là giành độc lập cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân.

93 mùa xuân Đảng ta anh dũng, kiên cường vượt lên chính mình làm nên thắng lợi

Ngày 3-2-1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở ba miền, khi đó đang chia rẽ, mất đoàn kết, thành một Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất. Đảng đã nhất trí với Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bước lên vũ đài chính trị, gánh trọng trách lãnh đạo dân tộc giành độc lập, tự do, vững bước tiến lên CNXH.

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp như trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân...

Công tác kiểm tra tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong tình hình mới

Công tác kiểm tra tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên là việc cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm của TCCSĐ và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Vị linh mục nhiệt thành với các phong trào ở địa phương

Năm 2014, khi vừa bước sang tuổi 46, Linh mục Bùi Sỹ Phước về Giáo xứ Thái Lạc (Ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và gắn bó với xứ đạo ở vùng giáp ranh thị trấn Long Thành sôi động đã được hơn 8 năm. Quãng thời gian chưa phải là dài nhưng Linh mục đã cùng bà con giáo dân gặt hái được nhiều thành tựu trên bước đường xây dựng quê hương, xây dựng xứ đạo phồn vinh; góp phần xây dựng lại toàn bộ Giáo xứ với các công trình kiến trúc và cảnh quan tươi đẹp, thu hút nhiều du khách thập phương, đưa Ấp 4 trở thành ấp đầu tiên của xã đạt danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu”.

Phật giáo Việt Nam phụng đạo, yêu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

“Vì một đại sự nhân duyên, vì lòng thương tưởng, vì hạnh phúc của chúng sinh, vì sự an lạc cho chư thiên và loài người” là mục đích của Đức Phật khi xuất hiện nơi thế gian. Trải qua hơn 2.000 năm kể từ ngày hiện hữu trên đất nước Việt Nam, Phật giáo Việt Nam luôn tâm niệm lời dạy trên và nó trở thành tôn chỉ cho mọi hoạt động của Phật giáo. Đó là tinh thần “hộ quốc an dân”. Trải qua nhiều triều đại, tinh thần ấy đã được các chư vị tiền bối Phật giáo Việt Nam tiếp thu và nhân rộng trong công cuộc “hoằng pháp, lợi sinh”.

Đầu năm nhắc chuyện buồn, vui trong nghề

Tết đến, Xuân về chúng ta thường kể cho nhau những chuyện vui. Nhưng làm nghề tổ chức lại có vui, có buồn, lắm khi buồn nhiều hơn vui, thậm chí buồn ngay cả lúc đang vui. Vì thế nếu có nhắc tới đôi chuyện buồn cũng là để trân quý hơn những niềm vui nghề nghiệp.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; là những hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong những năm tiếp theo, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng còn những khó khăn, thách thức, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng đứng trước nhiều yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, cần có những giải pháp trọng tâm để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của Đảng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các năm Mão

Năm 1939 (Kỷ Mão): Tháng 9-1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương. Đảng ta đã phải chuyển hướng các hình thức tổ chức và đấu tranh: Kết hợp tổ chức bí mật với tổ chức công khai; đấu tranh không hợp pháp với nửa hợp pháp và hợp pháp…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất