Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25-5-2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Sáng 22-5, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV đã khai thạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thông báo Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 17-5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) khóa XIII đã thành công tốt đẹp sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị.

Kế hoạch và Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21 tháng 4 năm 2023 “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023". Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch.

Thông báo về tổ chức bồi dưỡng trung hạn năm 2023 theo Kết luận 39 của Bộ Chính trị

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) vừa có Thông báo số 35-TB/CĐTBDCB, ngày 7-4-2023 về tổ chức bồi dưỡng trung hạn năm 2023 theo Kết luận 39 của Bộ Chính trị.

Công văn, biểu mẫu về báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng

Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 4819-CV/BTCTW, ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng. (Đề cương báo cáo và các phụ lục gửi kèm).

Bài phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước sáng 2-3, đồng chí Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức.

Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa

Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.

Chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23-2-2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23-2-2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất