Hà Nội dôi dư hơn 1.000 cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Hà Nội vừa thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo đó, số lượng đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội dự kiến giảm từ 579 đơn vị xuống còn 518 đơn vị, giảm 61 đơn vị.

Sắp xếp xã, phường vùng miền núi Đông Bắc

Thời gian qua, các tỉnh miền núi Đông Bắc đã thực hiện đồng bộ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Sau sắp xếp, các xã đã hoạt động ổn định, hiệu quả, nhân dân tin tưởng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế đặt ra, đòi hỏi phải có sự đồng bộ, tính toán kỹ lưỡng hơn để ổn định trong thời gian tới.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả tinh giản biên chế

Sau khi Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Đề án 06 thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả; ấn định thời gian thực hiện các nhiệm vụ như về thành lập Ban chỉ đạo, phân công cán bộ theo dõi, thực hiện mục tiêu các đề án; thể chế hóa Đề án bằng các chính sách khuyến khích, khen thưởng, tuyên dương; sớm đề xuất nguyên tắc lựa chọn thực hiện thí điểm 20% cơ quan, đơn vị, địa phương; định mức (tỷ lệ %) tinh giản biên chế gắn với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm.

Để phát triển nhanh tổ chức đảng trong các khu nhà chung cư ở TP. Hồ Chí Minh

Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư. Hoạt động của chi bộ khu chung cư đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của chi bộ khu chung cư cũng đặt ra nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - nhìn từ thực tiễn ở Bình Định

Những năm qua, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Bình Định được củng cố và kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đạt được một số kết quả tích cực.

“6 giảm" và "6 tăng”ở Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn (Bình Định)

Nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Thị ủy Hoài Nhơn đã kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt trong toàn đảng bộ về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung, tầm quan trọng của công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.

Thái Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thái Bình vừa công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh gồm 15 thành viên. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Sắp xếp, tinh giản bộ máy tại Quảng Ngãi

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh thực hiện đồng bộ, toàn diện theo lộ trình và đã đạt những kết quả bước đầu.Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX thảo luận các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các mô hình thí điểm. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An

Chiều 13-6, Tỉnh ủy Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Quảng Ngãi ban hành Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử”

Thực hiện Chương trình công tác và ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tham mưu xây dựng và ban hành Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn. Đề án ban hành với mục đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ đảng viên. Một số địa phương có bí thư chi bộ được giới thiệu để bầu thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố thay cho những thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất