Sức xuân của Đảng trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Sức xuân của Đảng trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Đảng của chúng ta Xuân này tròn 93 tuổi. Những ngày này, cả đất nước đang vui mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm vui, niềm tự hào về Đảng quang vinh đang được nhân lên, bồi đắp mỗi ngày.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới và đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) đã thực hiện được 20 năm. Đặc biệt sau khi có Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), hệ thống tổ chức và quản lý của các ĐVSNCL đã từng bước được đổi mới, nâng...

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - nhìn từ thực tiễn ở Bình Định

Những năm qua, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Bình Định được củng cố và kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ...

Dấu ấn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022

Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh, tiếp tục có những đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị...

Rà soát, sàng lọc đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ

Uy tín, đạo đức, trí tuệ, tầm nhìn của Đảng được hiện thân trong đường lối, cương lĩnh, được cụ thể hóa thông qua nhận thức và hành động của các đảng viên. Bởi lẽ, sức mạnh của Đảng do sức mạnh của đội ngũ đảng viên tạo nên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ...

Xuân phương Nam

Một mùa xuân mới đã về, khép lại một năm nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao của những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía Nam. Năm 2022, với phương châm đổi mới, sáng tạo, ban tổ chức cấp ủy các cấp 22 tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận trở vào đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, nâng chất...

Ban Nội chính Trung ương có tân Phó Ban

Mới đây, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị.

Gánh nước sáng mồng một Tết

1 Sáng mồng một Tết, vừa tỉnh giấc, nghe tiếng gõ cửa, tôi hiểu ngay là ai đang đến. Chị gái tôi! Bà đến xông nhà. Nhưng không chỉ có thế. Như mọi sáng mồng một Tết, trên vai bà là chiếc đòn gánh tre với hai đầu là hai thùng nước đầy. Bà chị tôi bao năm nay vẫn giữ mỹ tục rất ít người gốc Hà Nội còn...

Kỹ sư 8X với hơn 30 sáng chế vì cộng đồng

Sinh ra ở một miền quê nghèo khó của xứ Nghệ, Hồ Xuân Vinh (sinh năm 1987, hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu) đã chứng kiến nhiều chật vật trong cuộc sống mưu sinh của nhiều gia đình nông dân quê anh. Bởi vậy, anh đã nung nấu ý định sáng chế ra những máy móc đem lại lợi ích kinh tế cao, giảm ô...

Ta đi giữa tình thương của Đảng

Đảng ta sinh vào mùa Xuân, Xuân mang sức sống cho Đảng, Đảng đưa đất nước tới những “mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi”. Mùa xuân đó được hợp thành bởi những nhành xuân tươi đẹp, với những đơm nụ, khai hoa của mỗi đảng viên. Khái niệm “vui Xuân, mừng Đảng” đã in đậm, khắc sâu trong tiềm thức của nhân dân, mãi mãi là nguồn...

Niềm tin

Niềm tin

Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh vững vàng và tầm cao trí tuệ đã khẳng định là lực lượng duy nhất lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng được nhân dân tin tưởng, đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo dân tộc vượt qua mọi chông gai, thử thách đưa đất nước phát triển phồn vinh. Tổ quốc độc lập,...

TIÊU ĐIỂM

Tạp chí Xây dựng Đảng
Tổng Biên tập
ThS. Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập
TS. Phạm Thị Thu Huyền
ThS. Trần Thị Lan Phương
ThS. Trần Thị Xuân Vinh

Tra cứu tạp chí in

Tạp chí in trước năm 2010