Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và của tổ chức cơ sở đảng nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh chi bộ là thước đo quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Hiện nay Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội có 23 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 2 đảng bộ cơ sở và 21 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên 395 đồng chí, chính thức 376 đồng chí, dự bị 19 đồng chí. Các chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường là nơi trực tiếp quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và hướng dẫn của Phòng Chính trị Nhà trường; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được đảm nhiệm, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chuyện sinh hoạt đảng ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Do điều kiện làm việc phân tán, độc lập, một số đơn vị liên doanh với nước ngoài, nhiều tổ chức đảng ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có những hình thức tổ chức sinh hoạt đảng phù hợp, độc đáo. Tuy nhiên, nền nếp sinh hoạt luôn được giữ vững, nghiêm túc, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong những hoàn cảnh, điều kiện đặc thù.

Một cuộc họp chi bộ ở xa Tổ quốc

Câu chuyện dưới đây xin được chia sẻ cùng bạn đọc đã diễn ra 40 năm về trước, tại Chi bộ Mi-la, tỉnh Công-xtăng-tin, An-giê-ri, nơi đặt đại bản doanh Đoàn chuyên gia Y tế Việt Nam đợt 1 (nhiệm kỳ 1981-1983). Gọi là đại bản doanh vì đây là Đoàn chuyên gia đông nhất, do bác sĩ Đặng Kim Châu, Tổng Trưởng đoàn, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy chuyên gia tại nước bạn là các đồng chí Nguyễn Thị Sâm và Nguyễn Xuân Thụ. Trên địa bàn nước sở tại, còn nhiều đoàn chuyên gia nước ta nhưng số lượng ít hơn, đặt ở Fet Ju-a, En Mê-lia, Oet At-mê-nia, An-giê, Hát-xi Mét-sa-út.

Đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều 27-3, các đại biểu đã lắng nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối Các cơ quan TP. Hà Nội

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan TP. Hà Nội đã ban hành 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, 9 đề án và các nghị quyết chuyên đề để triển khai cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng cũng như trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Trong đó Đảng ủy xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Khắc phục bệnh hình thức, đối phó trong học tập nghị quyết của Đảng hiện nay

Thông thường trung bình trong một năm, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở phải triển khai thực hiện học tập, quán triệt và tuyên truyền từ 3 đến 5 nghị quyết của Đảng đến từng chi bộ, từng đảng viên để học tập và thực hiện. Thế nhưng cách thức tổ chức thực hiện và hiệu quả của việc học tập nghị quyết đến đâu đang là một vấn đề cần được nhận diện đầy đủ, phân tích rõ nguyên nhân, đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Sức trẻ của Chi bộ Đông Xơ-un, Hàn Quốc

Đội ngũ đảng viên trí thức trẻ Chi bộ Đông Xơ-un, Hàn Quốc là nguồn lực, hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hoạt động của Chi hội, Hội sinh viên, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, góp phần tạo sức hút trong khối cộng đồng du học sinh, là môi trường rèn luyện, phấn đấu cho các quần chúng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên tại nước ngoài, hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Tổ chức sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ ở quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh)

Mô hình tổ chức sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ ở quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) đã mang lại hiệu quả tích cực. Các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ quận ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất