Công tác phát triển đảng viên tại VCB Tây Sài Gòn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội của chi bộ, chi ủy chi bộ Vietcombank Tây Sài Gòn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long: Giữ mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên đang công tác với nơi cư trú

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” (Quy định 213), đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với chi ủy cơ sở nơi cư trú, khắc phục những biểu hiện xa dân, tích cực tham gia các nhiệm vụ của khu dân cư.

Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển đảng viên là học sinh

Ngày 28-9, Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường công tác phát triển đảng viên là học sinh trong trường THPT”. Đây là đơn vị đầu tiên trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề về vấn đề phát triển đảng viên là học sinh THPT.

Cà Mau: Tạo nguồn, phát triển đảng viên học sinh

Đồng chí Ðoàn Việt Khoa, Bí thư Huyện uỷ U Minh, cho biết: “Huyện có 3 chi bộ trường học trực thuộc Huyện ủy là Trường THPT Khánh Lâm, Trường THPT U Minh, Trường THCS&THPT Khánh An. Nhiều năm qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong trường học được chi bộ các trường THPT trên địa bàn huyện quan tâm”.

Thị xã Bến Cát (Bình Dương): Gỡ khó trong công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Ngày 14-6, Thị ủy Bến Cát tổ chức Hội nghị gặp gỡ chủ doanh nghiệp và cấp ủy các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Bình Thuận chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trong Ngành Giáo dục và Y tế

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong trường học và trong các đơn vị của Ngành Y tế luôn được BTV các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực.

Rà soát, sàng lọc đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ

Uy tín, đạo đức, trí tuệ, tầm nhìn của Đảng được hiện thân trong đường lối, cương lĩnh, được cụ thể hóa thông qua nhận thức và hành động của các đảng viên. Bởi lẽ, sức mạnh của Đảng do sức mạnh của đội ngũ đảng viên tạo nên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do đó, tăng cường công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng là một đòi hỏi tất yếu, khách quan có tính quy luật, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tây Ninh đánh giá bước đầu thực hiện Đề án số 03 gắn với việc rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Ngày 19-9-2021, BCH Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 (viết tắt là Đề án số 03), với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kéo giảm ít nhất 50% số đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng so với nhiệm kỳ 2015-2020”. Các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện đến các chi bộ trực thuộc và đồng lòng, quyết tâm thực hiện Đề án số 03 gắn với việc rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Cán bộ, đảng viên là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy của Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát triển đảng viên là người gốc giáo - Kinh nghiệm từ một chi bộ tổ dân phố ở Hà Nội

Công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ tổ dân phố nói chung và trên địa bàn quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội nói riêng gặp khá nhiều khó khăn, chủ yếu do thiếu nguồn kết nạp. Nơi nào có đông đồng bào theo đạo lại càng nan giải hơn bởi những khó khăn đặc thù. Để khắc phục khó khăn này, thực tế ở Chi bộ Tổ dân phố 5-6, Đảng bộ phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) đã cho thấy một số cách làm hiệu quả.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất