Gần dân

Muốn cho cán bộ, đảng viên gần dân, người dân có điều kiện kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ cần cụ thể hoá những quy định của Đảng và có những giải pháp ngăn chặn, xử lý những hiện tượng quan liêu, xa dân, ngại tiếp xúc, đối thoại với người dân. Muốn phát hiện, xử lý những hiện tượng như thế thì một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Sau 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và phát huy được sức mạnh toàn dân trong xây dựng và phát triển đất nước, là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển, đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ta đi giữa tình thương của Đảng

Đảng ta sinh vào mùa Xuân, Xuân mang sức sống cho Đảng, Đảng đưa đất nước tới những “mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi”. Mùa xuân đó được hợp thành bởi những nhành xuân tươi đẹp, với những đơm nụ, khai hoa của mỗi đảng viên. Khái niệm “vui Xuân, mừng Đảng” đã in đậm, khắc sâu trong tiềm thức của nhân dân, mãi mãi là nguồn cảm xúc mãnh liệt để mỗi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn trái ngọt mà Đảng mang lại cho cuộc sống hôm nay.

Tây Ninh: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp ở Tây Ninh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã phát huy hiệu quả, dần nâng cao chất lượng góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, huy động sức mạnh đoàn kết của toàn xã hội trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đổi mới tư duy trong phòng, chống dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường cả trong nước và trên thế giới, do đó chúng ta cần phải có chính sách, biện pháp phù hợp để phòng chống dịch, "thích ứng an toàn, linh hoạt" hoặc "sống chung" với dịch bệnh. Chúng ta phải đổi mới tư duy chống dịch, học cách thích nghi, không thể tiếp tục sử dụng các biện pháp cũ cho một tình huống mới...

Trọn một niềm tin

Trong 3 nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Ban Chấp hành Trung ương đều chọn Hội nghị lần thứ tư là hội nghị đầu mỗi khoá để bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay sau các hội nghị bàn về quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ. Có thể thấy việc này không phải ngẫu nhiên, mà rất lô-gic, có tính tiếp nối và hoàn thiện...

Nhiều hành động, chung ý chí (tiếp theo và hết)

COVID-19 là một kẻ thù tàng hình, lây lan nhanh, độc lực mạnh và có sức hủy diệt con người hàng loạt, gây rất nhiều đau thương, mất mát cho nhân loại. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh kéo dài, diễn biến khó lường, Chính phủ đã kịp thời có nhữn quyết sách phù hợp nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh được người dân đồng tình, ủng hộ. Trước cuộc chiến cam go, khốc liệt với kẻ thù vô hình nhưng rất nguy hiểm, hơn lúc nào hết, người đứng đầu Chính phủ cần thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, khả năng lãnh đạo để giúp Việt Nam sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân.

Nhiều hành động, chung ý chí

COVID-19 là một kẻ thù tàng hình, lây lan nhanh, độc lực mạnh và có sức hủy diệt con người hàng loạt, gây rất nhiều đau thương, mất mát cho nhân loại. Nhưng COVID-19 chỉ lây nhiễm giữa người và người trong một khoảng cách và tồn tại trong một thời gian nhất định. Con người phải khai thác lợi thế của mình, “đánh” vào hai kẽ hở này để ngăn chặn sự lây lan của nó, kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường. Đây là cuộc chiến cam go phức tạp đòi hỏi cả nước đồng lòng, toàn dân ra trận; xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sỹ cùng quyết tâm dập dịch.   ...

Cấp uỷ, chính quyền và người dân đồng lòng chống dịch COVID-19 (tiếp theo và hết)

Bài 2: Tình nghĩa đong đầy, kiên quyết dập dịchĐợt bùng phát dịch lần thứ tư có tốc độ lây lan rất nhanh, rộng, ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trong cả nước với số người bị nhiễm rất cao, gây tổn hại rất lớn về tính mạng, sức khỏe và đời sống nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ra Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu: “triển khai thực chất, nghiêm ngặt, chặt chẽ, mạnh mẽ, quyết liệt, xuyên suốt trong tất cả các cấp; làm việc gì phải dứt khoát việc đó, không chần chừ, do dự, chập chờn, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất