49 năm thống nhất đất nước: Khát vọng hòa bình trong trái tim người trẻ

Đối với người trẻ, khát vọng hòa bình chính là mong muốn cháy bỏng được cống hiến, góp sức giữ gìn và dựng xây Tổ quốc, để đất nước hùng cường, có cơ đồ, vị thế lớn.

Nhận diện luận điệu của thế lực thù địch về cái gọi là "đảng viên quá độ"

Trước tình trạng không ít đảng viên, tổ chức đảng đã “nhúng tràm” đến mức phải xử lý, các học giả tư sản, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị ngụy biện rằng “Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) thì tiêu chuẩn người đảng viên cũng cần có tính quá độ”. Đây là luận điệu sai trái về góc độ lý luận và phản động về góc độ thực tiễn, cần được nhìn nhận đúng dưới góc nhìn khoa học, biện chứng.

10 dấu ấn tiêu biểu của MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp quận Tây Hồ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, với nhiều hoạt động sáng tạo trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tiếp tục khằng định là khối liên minh chính chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị xã hội, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ Việt Nam (kỳ 3)

Quyền năng chính trị của phụ nữ được tiếp cận với phương diện là quyền và khả năng tham gia, quyết định và thụ hưởng các giá trị của đời sống chính trị. Đảng và Nhà nước ta đã xác lập, từng bước hiện thực hóa, xóa bỏ bất bình đẳng giới, phát huy ngày cao hơn vai trò tham chính của phụ nữ. Hiện nay, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tạo lập môi trường, điều kiện để các tầng lớp phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị hiệu quả hơn.

Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ Việt Nam (kỳ 2)

Quyền năng chính trị của phụ nữ được tiếp cận với phương diện là quyền và khả năng tham gia, quyết định và thụ hưởng các giá trị của đời sống chính trị. Đảng và Nhà nước ta đã xác lập, từng bước hiện thực hóa, xóa bỏ bất bình đẳng giới, phát huy ngày cao hơn vai trò tham chính của phụ nữ. Hiện nay, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tạo lập môi trường, điều kiện để các tầng lớp phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị hiệu quả hơn.

Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ Việt Nam (kỳ 1)

Quyền năng chính trị của phụ nữ được tiếp cận với phương diện là quyền và khả năng tham gia, quyết định và thụ hưởng các giá trị của đời sống chính trị. Đảng và Nhà nước ta đã xác lập, từng bước hiện thực hóa, xóa bỏ bất bình đẳng giới, phát huy ngày cao hơn vai trò tham chính của phụ nữ. Hiện nay, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tạo lập môi trường, điều kiện để các tầng lớp phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị hiệu quả hơn.

Chính sách, pháp luật về bình đẳng giới đối với công tác phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ hiện nay

Trong những năm qua, hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới của Việt Nam liên tục được hoàn thiện, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng nữ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Nghề Tổ chức và việc điều chỉnh địa giới hành chính

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người làm nghề tổ chức hiện nay - cả tổ chức cấp ủy và tổ chức nhà nước là phải tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp lộ trình khả thi trong việc điều chỉnh địa giới hành chính ở từng địa phương.

Đường Xuân vững bước

Đất nước bước vào Xuân Giáp Thìn 2024 với tâm thế mới, thắp lên niềm tin, hy vọng về sự nghiệp vẻ vang của Đảng, về tương lai tươi đẹp của đất nước.

Thành Đông trỗi dậy vươn lên!

Sáng 10-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành về dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất