Hà Nội: Bảo đảm 100% trẻ mồ côi được chăm sóc, trợ giúp pháp lý khi cần
Đoàn công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, tặng quà và trò chuyện, động viên các cháu nhỏ tại Mái ấm Thánh Tâm (huyện Mỹ Đức). Mái ấm Thánh Tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc hàng chục trẻ mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn.

Đoàn công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, tặng quà và trò chuyện, động viên các cháu nhỏ tại Mái ấm Thánh Tâm (huyện Mỹ Đức). Mái ấm Thánh Tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc hàng chục trẻ mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn.

Theo đó, thành phố phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. Đồng thời, bảo đảm 100% trẻ em mồ côi được quan tâm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu, 100% trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ trong nhóm trẻ em không nơi nương tựa theo quy định được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ gồm: Triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình. Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đặc biệt là cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, giáo viên, đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội tại cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục. Phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch. Triển khai việc khảo sát đánh giá về tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, vận động mọi nguồn lực xã hội, kinh nghiệm, sáng kiến để chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất