Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du 

Trước đó, căn cứ vào Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Luật Tổ chức TAND và xét đề nghị của Chánh án TANDTC, ngày 6/6/2018, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 888/QĐ-CTN bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du (Nguyễn Huy Du), sinh ngày 6-6-1963, Thẩm phán TANDTC, Trợ lý đồng chí Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC có thời hạn.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC

       Chủ tịch nước phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Du.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Du trên cương vị Phó Chánh án TANDTC - một chức vụ tư pháp cao quý, vinh dự, đầy trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bộ máy Nhà nước ta, hệ thống TAND có vị trí hết sức quan trọng, được Hiến pháp ghi nhận. Tòa án có vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp và hoạt động xét xử là trọng tâm. Vì vậy đồng chí Nguyễn Văn Du cần nhận thức sâu sắc đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo TANDTC; phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp; phải đề cao tinh thần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo TANDTC xây dựng TAND các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng hoan nghênh và đánh giá cao Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn nhân sự, thực hiện đúng quy trình để bổ sung, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo TANDTC, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hình mới.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC

           Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du bày tỏ vinh dự và xúc động được Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC, đồng thời gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cơ quan của Đảng, các đồng chí Ban cán sự đảng TANDTC lời cảm ơn chân thành, lòng biết ơn sâu sắc.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Phó Chánh án TANDTC

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du  và các đồng chí lãnh đạo TANDTC, Thẩm phán TANDTC.

Với nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của TAND là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ vảo vệ công lý, quyền con người, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng chí Nguyễn Văn Du hứa luôn luôn trung thành với Tổ quốc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nên tảng. Tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, của đồng chí Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tận tâm với công việc, phấn đấu vượt mọi khó khăn, trở ngại, kiên trì thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội và hội nhập quốc tế; cùng tập thể lãnh đạo TANDTC phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TAND trong sạch và liêm chính. Trong công tác lãnh đạo quản lý điều hành, lấy tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý làm thước đo để thực hiện chức trách nhiệm vụ. Trong cuộc sống, luôn làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tuân thủ nguyên tắc tập trung, dân chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Chủ động linh hoạt đề xuất, tham mưu và giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong công tác; tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân; tích cực đóng góp xây dựng nền tư pháp “Trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất